Titul

Last updated: 07.10.2015

euraxess


Списание "Наука"


    Списание "Наука" е издание на Съюза на учените в България от 1991 г. Годишно излизат от печат 6 броя.
   Списание "Наука" е единственото в България общонаучно издание. Разглежда въпроси, свързани с науката, образованието и технологиите, като се стреми да дава текуща информация на специалистите за най-новите тенденции и постижения в тези области.

 Основните му цели са:

 • да кореспондира с професионалните интереси на българските учени;
 • да отразява информация за развитието на нови научни области в национален, европейски и световен мащаб;
 • да отразява състоянието на науката и проблемите на учените в България;
 • да запознава читателите си с актуални проблеми на науката, висшето образование и технологиите;
 • да запознава читателите с програми и проекти, свързани с науката и образованието;
 • да публикува статии по научно-методични въпроси;
 • да представя видни български учени;
 • да публикува материали по организация и управление на науката и образованието;
 • да информира за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина;
 • да предоставя информация за изминали научни прояви с участието на наши учени, като обръща специално внимание на резултатите и  изводите от изнесените доклади и дискусиите върху поставените въпроси;
 • да предоставя информация за новоизлезли книги, които представляват интерес за българските учени;
 • да информира читателите за дейността на секциите и клоновете на СУБ.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:  акад. Стефан Борисов Воденичаров 

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:  Акад. Стефан Воденичаров (главен редактор) ; акад. Александър Александров; акад. Хилмар Валтер (Германия); акад. Михаил Виденов; акад. Иван Загорчев; проф. д.т.н. Гаро Мардиросян;  акад. Георги Марков; чл.-кор. Емилия Пернишка; чл.-кор. Георги Русев; акад. Лъчезар Трайков;  проф. д.п.н. Албена Чавдарова; Пенка Лазарова (отг. секретар). 
En

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: проф. Гюл Гюнер-Акдоган, д.н. (Турция),  проф. д.ф.н. Никола Балабанов, проф. д-р Григорий Венедиктов (Русия), проф. д-р Обис Кастаньо Гонзалес  (Испания),  проф. д.н. Милан С. Димитриевич (Сърбия), проф. д-р Роберт Естивал (Франция), доц. д-р Благовеста Иванова,  доц. д-р Галина Иванова, проф. д.б.н. Мариана Николова-Каракашян (САЩ), чл.-кор. Пламен Мирчев, проф. д-р Боян Мутафчиев (Франция), проф. д.т.н. Живка Овчарова (Германия), проф. д-р Люпчо Пейов (Македония), акад. Петър Попиванов, проф. д-р Ангел Смрикаров, проф. д.ф.н. Петър Сотиров (Полша),  проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ик.н. Росица Чобанова.
En

Изисквания към авторите

 

За контакти: 

г-жа Пенка Лазарова

тел.: 02-444-37-44, 02-444-36-44, 087-900-82-32

e-mail: lazarova@usb-bg.org 

От м. юни 2018 г. Списание „НАУКА” има собствен сайт.

2018

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за 2018 г.

кн. 1, 2018г.     Issue 1, 2018

кн. 2, 2018г.     Issue 2, 2018

кн. 3, 2018г.     Issue 3, 2018

кн. 4, 2018г.     Issue 4, 2018

2017

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за 2017 г.   English  

кн. 1, 2017г.     Issue 1, 2017

кн. 2, 2017г.     Issue 2, 2017

кн. 3, 2017г.     Issue 3, 2017

кн. 4, 2017г.     Issue 4, 2017

кн. 5, 2017г.     Issue 5, 2017

кн. 6, 2017г.     Issue 6, 2017

2016

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за 2016 г.   English  

кн. 1, 2016 г.     Issue 1, 2016

кн. 2, 2016 г.     Issue 2, 2016

кн. 3, 2016 г.     Issue 3, 2016

кн. 4, 2016 г.     Issue 4, 2016

кн. 5, 2016 г.     Issue 5, 2016

кн. 6, 2016 г.     Issue 6, 2016

2015

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за 2015 г.   English  

кн. 1, 2015г.     Issue 1, 2015

кн. 2, 2015г.     Issue 2, 2015

кн. 3, 2015г.     Issue 3, 2015

кн. 4, 2015г.     Issue 4, 2015

кн. 5, 2015г.     Issue 5, 2015

кн. 6, 2015г.     Issue 6, 2015

Вестник HOMO SCIЕNS 2015 - издание на СУБ по проекта K-TRIO 2, финансиран от Европейската комисия
по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

2014

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за  2014 г.    English

кн. 1, 2014г.     Issue 1, 2014

кн. 2, 2014г.     Issue 2, 2014

кн. 3, 2014г.     Issue 3, 2014

кн. 4, 2014г.     Issue 4, 2014

кн. 5, 2014г.     Issue 5, 2014

кн. 6, 2014г.     Issue 6, 2014

Вестник HOMO SCIЕNS 2014 - издание на СУБ по проекта K-TRIO 2 за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“

2013

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за  2013 г.    English

кн. 1' 2013г.    English

кн. 2' 2013г.    English

кн. 3' 2013г.    English

кн. 4' 2013г.    English

кн. 5' 2013г.    English

кн. 6' 2013г.    English

Вестник HOMO SCIЕNS 2013 - издание на СУБ по проект K-TRIO, финансиран по подпрограма "Хора" на Седма рамкова програма на ЕК "Researchers Night 2013"

2012

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за 2012 г. English

кн. 1' 2012г.    English

кн. 2' 2012г.    English

кн. 3' 2012г.    English

кн. 4' 2012г.    English

кн. 5' 2012 г.    English

кн. 6' 2012 г.    English

Вестник HOMO SCIЕNS 2012 - издание на СУБ по проект IN-CLOSE, финансиран по подпрограма "Хора" на Седма рамкова програма на ЕК "Researchers Night 2012"

2011

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за  2011 г. English

кн. 1' 2011г. English

Запознайте се с пълния текст на брой 1 от 2011 г. на списание "Наука" в pdf формат.

кн. 2' 2011г. English

кн. 3' 2011г. English

кн. 4' 2011г. English

кн. 5' 2011г. English

кн. 6' 2011г. English

Вестник HOMO SCIЕNS 2011 - издание на СУБ по проект RECSES, финансиран от програма Хора на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие

2010

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за 2010 г.   English

кн. 1' 2010г. English

кн. 2' 2010г. English

кн. 3' 2010г. English

кн. 4' 2010г. English

кн. 5' 2010г. English

кн. 6' 2010г. English

Запознайте се с пълния текст на брой 6 от 2010 г. на списание "Наука" в pdf формат.


 

2010

Вестник HOMO SCIENS 2010 - издание на СУБ по проект REACT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

СТЪПКИ 3 - Стихове от български учени. Изданието е отпечатано за Европейска нощ на учените 2010, по проект REACT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

2009

Вестник HOMO SCIENS 2009 - издание на СУБ по проект STARNIGHT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2009 г. English

кн. 1' 2009г. English
кн. 2' 2009г. Еnglish
кн. 3' 2009г. Еnglish
кн. 4' 2009г. Еnglish
кн. 5' 2009г. Еnglish
кн. 6' 2009г. Еnglish

2008

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2008 г. English

кн.6' 2008г. English
кн.5' 2008г. English
кн. 4' 2008г. English
кн. 3' 2008г. English
кн. 2' 2008г. English
кн. 1' 2008г. English

Вестник HOMO SCIENS 2008 - издание на СУБ по проекта RE*CAME, финансиран от Европейската комисия в рамките на подпрограма "Хора" на Седма Рамкова програма.

2007

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2007 г. English

кн. 6' 2007г. English
кн. 5' 2007г. English
кн. 4' 2007г. English
кн. 3' 2007г. English
кн. 2' 2007г. English
кн. 1' 2007г. English

2006

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2006 г. English

кн. 6' 2006г. English
кн. 5' 2006г. English
кн. 4' 2006г. English
кн. 3' 2006г. English
кн. 2`2006 г.   English
кн. 1`2006 г.   English

Вестник HOMO SCIENS 2006 - издание на СУБ по проекта U*NIGHT, финансиран от Европейската комисия в рамките на 6та Рамкова програма Нощ на учените 2006

2005

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2005 г. English

кн. 6`2005 г.   English

кн. 5`2005 г.   English
кн. 4`2005 г.   English
кн. 3`2005 г.   English

кн. 2`2005 г.   English

кн. 1`2005 г.   English

Извънреден брой списание "Наука" 2005г. English

2004

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2004 г. English

кн. 6`2004 г.         English

кн. 5`2004 г.         English

кн. 4`2004 г.         English

кн. 3`2004 г.         English

кн. 2`2004 г.         English

кн. 1`2004 г.         English

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2003 г. English 

     кн. 6`2003 г.         Еnglish

      кн. 5`2003 г.         Еnglis  

      кн. 4`2003 г.         Еnglish

       кн. 3`2003 г.         Еnglish

       кн. 2`2003 г.         Еnglish

       кн. 1`2003 г.         English

 

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2002 г. English

кн. 6`2002 г.         English

кн. 5`2002 г.         English

кн. 4`2002 г.         English

кн. 3`2002 г.         English

кн. 2`2002 г.         English

кн. 1`2002 г.         English

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2001 г. English

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2000 г. 

Абонамент

 
   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster