Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.12.2012

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 6`2012

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Георги Марков - Българската академия на науките и държавата

СВЕТОВНА НАУКА
Нобеловата награда за физика за 2012 година

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
Приветствен адрес от г-н Росен Плевнелиев - Президент на Република България
Дамян Дамянов – Държавната политика за наука – желана, но неосъществена
Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2012 г.

НАУКА И ЕТИКА
Иван Загорчев –  Oповестяване и поправяне на научните грешки

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ
Таня Иванова - За началото на космическото приборостроене в България

ЛИЧНОСТИ
Пенка Лазарова, Никола Балабанов - Професор д-р Елисавета Карамихайлова – първият ядрен физик в България
Иван Душанов - Слово за моя незабравим професор д-р Димитър Цанев Йорданов

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
Катя Исса – Отново по въпросите на терминологията

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Валери Велев - Биология, таксономия и екология на трихинелите
Росица Конова, Теодора Конова – Национален фестивал „Наука на сцената 4”

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
Георги Марков - Сто години от върха на славата
Венета Коцева - Първият регулационен и градоустройствен план  на град Cофия

ГОДИШНИНИ
40 години Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН
Цвети Даковски - Доц. инж. Ради Янков Радев на 80 години

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Елена Шопова - Годишно Ротарианско отличие за високи научни постижения в областта на растителната биология на името на академик Методий Попов
Венелин Енчев - Доцент д-р Павлина Долашка – носител на наградата „Изобретения, технологии, иновации - ИТИ 2012” 

СТАНОВИЩЕ
Борис Йовчев - Модерна или изостанала България?

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Райна Георгиева – Тринадесети Международен симпозиум по имунология на репродукцията

IN MEMORIAM
Проф. д-р инж. Георги Стефанов Попов (1937-2012)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Николина Огненска - Научни събития в СУБ - Благоевград

КНИГОПИС
СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster