Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.03.2009.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 1`2009

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Маруся Любчева - Н ауката има много лица и всичките те са нужни на България

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА

Стратегически направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 200 9- 2013 г.

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

България и Съвместният изследователски център към Европейската комисия – активно сътрудничество

 

ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Пепка Бояджиева - Университетът като катедрала

Иван Лалов - Предизвикателства пред водещите университети

Златка Генчева - Защо българското образование трябва да следва утвърдения си от десетилетия път?

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Костадинка Симеонова - Наука и общество – проблеми на диалога

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Васил Николов – Използване на с олта от древността до наши дни

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Цвета Тодорова - Музеят на Алма матер - бъдеще за миналото

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Диана Димитрова - Долината на тракийските царе продължава на изток (нови доказателства)

Боян Вълчев - Върхови постижения на Българското възраждане

 

65 ГОДИНИ СУБ

Красимира Чакърова - Съюзът на учените в България – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Анета Сакалова - Академичен омбудсман – опитът на Германия и България

Пенка Лазарова – Отличени млади таланти от Фондация „Еврика” - 2008

Иван Аймалиев - Младият специалист на бъдещето

Людмила Маринова - Надеждността на един млад изследовател

Пенка Лазарова - Фондация „Димитър Бербатов” - вечер на наградите

Андрей Йончев - Съюз на Европейските млади инженери

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стоян Лазаров, Мария Наумова – За паяците и хората

Димчо Йосифов - Златото – металът на всички времена

Нина Бакърджиева – Еволюционна екология

 

ЛИЧНОСТИ

Георги Милошев - Живот, дейност и научно наследство на академик Любомир Кръстанов

Стойчо Панчев - Любомир Кръстанов – преподавател и ръководител в Софийския университет

 

ГОДИШНИНИ

Димитър Клисурски – Академик Панайот Бончев на 75 години

Бойко Рангелов - 75 години от рождението на чл. - кор. Георги Милев

 

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН

 

IN MEMORIAM

Професор Стоян Атанасов Попов (1914–2009)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Борислав Стоянов - Дискусионен форум по законопроекти за научните степени и звания

Илиана Велчева - Екологията – в рамките на една катедра

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster