Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.19.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 4`2005

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Константин Косев – С признателност към делото на светите братя Кирил и Методий

Емил Трайчев - Преобразяващата светлина на евангелското слово

Цветана Величкова – Славянски и старобългарски уникални ръкописи в Научния архив на БАН

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ”

Георги Първанов – Слово пред участниците в Националния форум „Науката в България”

Поздравление от доц. Игор Дамянов – министър на образованието и науката

Иван Юхновски – Някои проблеми на науката у нас

Ангел Попов – Висше образование и научен потенциал

Петър Ст. Кендеров – Обобщения и изводи от дискусията „Проблеми на науката”

Никола Съботинов – Обобщения и изводи от дискусията „Наука и бизнес”

Марко Тодоров – Обобщения и изводи от дискусията „Държава, общество, наука”

Наум Якимов – Обобщения и изводи от дискусията „Международно научно сътрудничество”

Дамян Дамянов – Заключително слово на Националния форум „ Науката в България”

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Борислав Тошев – Научна дейност, научни списания и научна общност

Нъшан Ахабабян - За необходимостта от изучаване на историята на науката и живота на учените

СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Милена Цветкова – Нови политически употреби на книгата

Грета Дерменджиева – Новите медии – комуникационният скок

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Горан Попов – За догматизма

Раошон Алам, Анюта Николова, Светослава Ванкова – Анализ на мотивацията на участника в трудовата дейност

Петра Лазарова – Ролята на НАТО и Европейската общност за възстановяване и обединяване на Европа

Искра Недева , Деница Желязкова, Грета Гетова, Радина Иванова - Айнщайн през моите очи

АКТУАЛНО

Европейска нощ на учените в рамките на инициативата „Учените в Европа” 2005

Нов Европейски портал за научно об разование

Портал за аудиовизуална информация в научната сфера

Изследване под ръководството на български учен разкрива произхода и невроендокринната природа на Лайдиговите клетки

ГОДИШНИНИ

Дамян Дамянов – Активен живот в полза на науката и на обществото

Константин Габровски – Живот на творец

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Видьо Видев - Научна конференция с международно учаастие „ Стара Загора 2005»

Дима Лазарова –Десети Майски четения „Дни на на науката 2005” във Великотърновския клон на СУБ

КНИГОПИС

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster