Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 10.01.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 6`2007

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧЕНИЯ

Борислав В. Тошев - Устойчивост и конфликти в научния процес

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Дамян Дамянов - Европеизация и модернизация на организацията и управлението на науката и образованието в България

Лидия Гълъбова - Състояние на науката в България – перспективи за развитие на младите български учени

Съвместен конкурс на ВАК, СУБ и ФНТС за научни постижения на докторанти

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2007 г.

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Дечко Павлов - Световният научен пазар и българските учени

Елисавета Гурова, Албена Антонова - Образът на учените в България – между ентусиазма и реалността

Препоръки в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност

 

НАГЛАСИ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАУКА

Светлана Съйкова - Виждания - представи, отношение и оценки на българите за значимостта и ролята на науката и научните изследвания в България

Емилия Ченгелова - Приносът на българската наука за развитието на обществото - в огледалото на общественото мнение

 

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Проф. дин Иван Илчев - новоизбраният ректор на нашата Алма Матер

Иван Сосков - Пътят към реалността

 

ЕЗИКЪТ НА НАУКАТА И НА УЧЕБНИЦИТЕ

Кръгла маса по проблемите на българския език

Михаил Виденов - За някои хитрини в обучението по български език

Боян Вълчев - Училището, учебниците, езикът на учебниците, българският книжовен език

Веселина Илиева - За чист и правилен български език в природните науки

Павлина Кънчева - Върху езика на медицинските учебници за студенти

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Христо Лафчиев - Бюджетът, образованието и науката у нас

Стефка Китанова - Международната олимпиада по биология – труд и късмет

Наташа Иванова - Имат думата средношколците

 

ЛИЧНОСТИ

Емилия Ченгелова - Иван Хаджийски – всеотдаен и оригинален изследовател на българската душевност

Нина Бакърджиева - Проф. Кирил Попов – виден български биолог и физиолог на растенията

 

ДИСКУСИОННО

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова - Витанова, Стойчо Панчев - За българската научна система

 

ГОДИШНИНИ

Димитринка Качева-Околийска - Проф. д-р Борис Петров Ефтимов - на 95 години!

Любен Димитров - Слово за учителя проф. д-р Найден Чакъров

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Борис Йовчев - Национална конференция с международно участие ” TELEKOM ’ 2007”

Ангел Смрикаров - Концепция за създаване на Национална мрежа от виртуални библиотеки

Катя Меламед - Сребърната Библия на готите в Националния археологически музей

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХVІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster