Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.12.2012

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 4`2012

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Никола  Съботинов - Тържествено слово по случай 24  май
Дарина Илиева, Габриела Вапцарова Българското книжовно дружество и Денят на Кирил и Методий
Димо Чешмеджиев - Патриарх Евтимий и книжовниците от Атонско-търновската школа за делото на Кирил и Методий

250-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА „ИСТОРИЯ СЛАВEНОБОЛГАРСКАЯ”
Маргарита Попова - Слово на Тържествената сесия в БАН по повод 250-годишнината от написването на „История славянобългарска”
Стефан Додунеков – Приветствено слово от председателя на Българската академия на науките
Кирил Топалов - Великият  светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому…
Пламен Митев - За живота и делото на отец Паисий

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ
Панайот Карагьозов - Професор Шишманов и Софийският университет

ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО
„Хоризонт 2020” – бъдещата Рамкова програма на ЕС за наука и иновации (2014-2020)
Сергей Игнатов - Приветствие към участниците в информационното събитие за програмата „Хоризонт 2020”

ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ
Тодор Тодоров - България в световното културно наследство
Васил Гюзелев - Средновековна България и европейското културно-историческо пространство

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Пенка Лазарова - Годишните награда за наука „Питагор” 2012

ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Александър Димчев - Промени в научните комуникации – феноменът „Открит достъп”
Милан Конечни - Ролята на картографията в дигитализиращия се свят

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Маргарита Шахпазова - Национален конкурс „Млади таланти” 2012
Калоян Витанов - Математика и измерване на властта
Борис Р. Йовчев - За практическото обучение във висшето образование

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Мария П. Петрова - Някои аспекти на замeстващото майчинство в България според проекта на Закона за изменение и допълнение на семейния кодекс

ГОДИШНИНИ
Елка Мирчева - За създаването и златното време на Института за български език

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Атанас Кирилов, Райна Гиндева - Научни изяви в Плевенския клон на СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster