Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.12.2012

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 5`2012

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Иван Илчев – Софийският  университет – път към общество на духа

СВЕТОВНА НАУКА
Венелин Енчев – Откривателят на квазикристалите с Нобелова награда за химия за 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ
Пенка Лазарова, Карина Ангелиева – „Какво е наука? Какво е изкуство?”:вълнуващи срещи в София на обществеността с българските учени и  бъдещите таланти на България
Лидия Недекова – Нощ на учените в Техническия университет - София
Маргарита Илиева, Петя Бъркалова, Весела Казашка - Европейска нощ на учените в Пловдив: Физическо и психично здраве, активно дълголетие, толерантност между поколенията
Галя Кожухарова, Маргарита Славова - Нощ на учените 2012 в Тракийски университет - Стара Загора, Хасково: Мост между поколенията
Райна Гиндева, Пламена Маркова, Даниела Леви - Петък вечер по европейски в Плевен, Варна и Бургас

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Васил Гюзелев - Византийската и старобългарската епиграфика
Светлана Съйкова - Cоциологическият подход при провеждане обучението на заетите в различни социални дейности

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Иван Лалов - Съвременни цели пред образованието по физика в средните училища и университетите

Конференция „Съвременни предизвикателства пред науката“
Катя Исса – За някои съвременни проблеми пред науката
Благовеста Иванова, Георги Михайлов - Българският възрожденски периодичен печат (1849–1878) за създаването на църквата „Св. Стефан“ в Цариград

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Дарина Минева – Влиянието на мотивацията върху труда на българските лекари
Венета Кръстева – Образователни политики, основани на неправилно идентифицирани проблеми

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА
Уилям Лорънс Брег - Лични спомени
Ивелин Кулев – За ароматите - в миналото и днес

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
Мирослав Марков - Нова археологическа находка от село Бели Мел

ЛИЧНОСТИ
Нина Бакърджиева - Лудвиг фон Берталанфи - изтъкнат представител на теоретичната и еволюционната биология

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Любен Десев - Психически състояния на твореца

СТАНОВИЩЕ
Борис Йовчев – Една година след приемането на Закона за развитие на академичния състав

ГОДИШНИНИ
Елена Нейкова, Анка Русинова – 120 години съхранение на геоложкото познание
Проф. дфмн Димитър Пушкаров на 70 години

IN MEMORIAM
Чл.-кор.  Боян Николов Роснев (15.08.1939 – 10.10.2012)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster