Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.07.2012

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 3`2012

 

СВЕТОВНА НАУКА
Сава Гроздев - Световните награди в математиката

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Росен Плевнелиев – „България 2020” – националните приоритети в образованието и науката
Росица Чобанова – Иновационна платформа за развитие на икономика на знанието
Пенка Лазарова - Европейският изследователски съвет в подкрепа на авангардни научни идеи

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Тинко Ефтимов - Образованието по физика във висшите училища и създаването на иновативна икономика
Боян Вълчев - Да се еманципира родноезиковото обучение

НАУКА И ОБЩЕСТВО
Петър Дойнов, Пенка Лазарова - Великолепната единадесеторка на Лаборатория за слава FameLab 2012
Божидар Стефанов - Пристрастен към науката и към “Лаборатория за слава FameLab”
Ивайло Славов – Втори Софийски фестивал на науката

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Илия Тодев - Коя е първата българска република?
Константин Косев - Българската освободителна кауза през горнилото на Източния въпрос
Здравко Димитров – Българска археология 2011

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
Михаил Виденов - Българският език и глобализиращият се свят
Тодор Николов - Едно мнение: магнитуд на амплитудата

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Владимир Божилов - Законът за нарастване на ентропията и SETI:  Възникването на технологични цивилизации и разумни видове като следствие на втория закон на термодинамиката в еволюцията
Стефан С. Василев - Младият специалист на бъдещето – приета на предишна редколегия

ГОДИШНИНИ
Достоен юбилей на един прекрасен човек и всеотдаен учен - проф. д-р Връбка Аначкова
Ангел Логофетов - 90 години от рождението на проф. д-р Начо Донков Начев (1922 - 2005)

ІN MEMORIAM
Проф. д-р Иван Борисов Матев, дмн (26 май 1925 – 4 май 2012)
Доц. Маргарита Александрова Стамболова (22 октомври 1930 – 13 май 2012)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster