Titul

 

 

 

 

 

 

 

Списание Наука
СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 6`2011

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Иван Илчев – Знанието създава образа на държавата

СВЕТОВНА НАУКА
Нобеловата награда по физика за 2011 година

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
Дамян Дамянов – Гражданското общество и проблемите на науката и висшето образование
Отличени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения за 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ХИМИЯТА
Ивелин Кулев – За Мария Склодовска-Кюри и радиоактивността
Ева Соколова – Спомени за големия учен академик Стефан Христов

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Александър Тасев – Развитие и иновативност на отрасловата икономика на България (1986-2008)
Лидия Гълъбова - Икономика на знанието, интелектуален капитал и усещане за удовлетвореност

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Емилия Ченгелова - Сивата икономика в представите на населението:методологически подходи и основни резултати

НАУКА И СИГУРНОСТ
Стойко Стойков, Димитър Ташков, Стоян Стойчев, Петър Маринов - Управление на знанието в съвременната интегрирана среда за сигурност

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Димитър Пушкаров – Световният форум на науката – Будапеща 2011
Искра Арсенова – Размисли след Х-та конференция „Международен обмен на професионалисти”
Василка Тъпкова-Заимова - Настояще и минало в науката: ХХІІ Международен конгрес по византология в София

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Ирина Вълчева - Наномембранната технология и приложението й във фармацевтичната промишленост

ЛИЧНОСТИ
Никола П. Зяпков - 200 години от рождението на математическия гений Еварист Галоа
Митко Гайдаров - Ърнест Ръдърфорд: Забележителен път към безсмъртието

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Цвятко Кадийски – Годишно Ротарианско отличие в  памет на акад. Методий Попов

IN MEMORIAM
Професор инж. Левчо Маноилов (1916-2011)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Борис Йовчев, Сеферин Мирчев - Националната конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2011
Атанас Кирилов, Райна Гиндева - Съвместна проява на СУБ и местната власт в Плевен

КНИГОПИС
СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster