Titul

 

 

 

 

 

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 1`2013

 

СВЕТОВНА НАУКА
Бистра Галунска – G-протеин свързаните рецептори и Нобеловата награда за химия за 2012 г.

ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО
Елисавета Гурова - Модели и подходи за управление на знания
Румен Николов - Университетите в електронна информационна среда
Захари Захариев - Информационен свят и образование - предимства и рискове
Александър Димчев - Насоки, модели и пресечни точки пред открития достъп  до информацията
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”

НАУКА И БИЗНЕС
ЦЕРН - пресечната точка между наука и бизнес

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Здравко Лалчев - От ”Елексира на дълголетието” до ”Гена на дълголетието” или от алхимията до молекулярната биология

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
Красимира Костова - Деултум, градът на римските императори

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Пенка Лазарова – Отличията на фондация „Еврика” – подкрепа и стимул за младите таланти по пътя към знанието
Маргарет Поппетрова - Големите български книгоиздателства от първата половина на ХХ в.

СТАНОВИЩЕ
Михаил Виденов -  Пак за пълния член в българския език

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster