Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 18.05.2009.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 2`2009

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Михаил Виденов - “Замърсяването” на българския език

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда по физика за 2008 година

 

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА АСТРОНОМИЯТА

Резолюция, приета от Общото събрание на ООН, за обявяване на 2009 г. за Международна година на астрономията

Николай Качаров, Никола Каравасилев - Откриване на Международната година на астрономията 2009

Диана Кюркчиева - Международната година на астрономията 2009 в България

Никола Съботинов - Българската академия на науките и съвременната астрономия

Илиян Илиев - Галилео – телескопът, човекът и неговото време

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - 160 години от рождението на Иван Евстратиев Гешов

 

155 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Константин Косев - Стефан Стамболов – българският Бисмарк

Дойно Дойнов - От революционно към политическо лидерство

 

65 ГОДИНИ СУБ

„Български дебати”: Национален форум за науката 2009

Маргарита Каназирска - За Димо Минев – основателят и първият председател на Великотърновския клон на СУБ

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Трендафил Кръстанов - Ново за култа на св. Седмочисленици и св. Йоан Екзарх

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Вера Хаджимитова - Превъплъщения на енергията в живите организми

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Атанас Арнаудов - Лабораториите по инфекциозни болести с висока степен на безопасност – бариера срещу екзотичните инфекции по животните

 

СТАНОВИЩА

Искра Арсенова - За и против анализа на цитиранията

 

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

Владимир Хънтов - Цхинвал, Сухум, Kosovo – езикови „оръжия” на руската и американската дипломация

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Българските екодипломанти 2008

Найден Найденов - Годишни награди на Съюза на химиците в България 2008

Стефка Китанова - Оптимизмът на младите химици

 

ЛИЧНОСТИ

Дамян Дамянов - За академик Ташо Ташев

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Лора Павлова - Българските награди за наука „Питагор”

 

ГОДИШНИНИ

Христо Найденски - A кадемик Ангел Симеонов Гълъбов на 70 години

Цанко Узунов - Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий – на 70 години

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Николай К. Витанов - Елитът и неговото обучение

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свободен д остъп на българските учени до най-големите бази данни с научна информация

Илза Пъжева - Възможности за научни изследвания в Германия с програми на фондация “ Александър фон Хумболт ”

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster