Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 5, 2014

2014 – МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КРИСТАЛОГРАФИЯТА

Росица Николова, Борис Шивачев, Огнян Петров: Българските изследвания в областта на кристалографията

 

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Николай Спасов, Силвия Тошева: Националният природонаучен музей при БАН на 125 години

Даниела Атанасова: Един европеец за България

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Николай Поппетров: Никола Агънски – многолик и нееднозначен

Цветанка Лозанова: Чл.-кор. Александър Янков – виден международноправник: учен, дипломат и общественик

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Иво Драганов: Европейска нощ на учените в България за девета поредна година

Пенка Лазарова: В Българската академия на науките: фокус на юбилея на Академията и Международната година на кристалографията

Ивайло Славов: Нощ на учените в Британския съвет България

Петя Баркалова, Весела Казашка, Виктория Сарафян: Акцентите на Европейската нощ на учените в Пловдив: Човешкият мозък и кристалографията

Галя Кожухарова: Нощ на учените за девета поредна година в Стара Загора

Христо Белоев, Юлиана Попова: В Русенския университет „Ангел Кънчев“:„Подгответе се да бъдете изумени“

Дарина Велчева,  Ани Куртева: Нощ на учените 2014 във Варна

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Диана Кюркчиева и кол.: Менхирите около с. Златна нива, Шуменска област

 

ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Александър Димчев: Библиотеките в глобализиращия се свят

 

ЛИЧНОСТИ

Наталия Тарасова, Дмитрий Мустафин: Неизвестният Менделеев

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Гиргина Стоянова: За съвременните тенденции при предракови заболявания на хранопровода

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Стефка Китанова: 25-та Международна олимпиада по биология

Борислав Господинов, Стоил Илиев, Иванка Гецова: Определяне на слънчевата константа и изчисляване температурата и мощността на излъчване на Слънцето

Александрина Янева, Веселина Садовска, Иванка Гецова: Проследяване на тенденции в развитието на слънчевата активност по собствени наблюдения за периода октомври 2010 – януари 2014 г.

Яна Митрева: „И Земята все пак се върти”

Весела Георгиева: Телескопът на Галилео срещу заплахите на инквизицията

 

ГОДИШНИНИ

Димитър Нанкинов: Павел Патев и неговите проучвания върху българската орнитофауна

Величка Тодорова, Йордан Тодоров: 100 години от рождението на проф. Стоян Христов

Борис Йовчев: Проф. Васил Халачев – основател на специалността „Съобщителна техника” у нас

 

IN MEMORIAM

Проф. арх. Светла Августова Грънчарова, доктор на архитектурните науки (02.10.1942 – 21.08.2014)

Проф. д-р Стефан Асенов Манолов, дмн (1925–2014)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Красимир Петров, Райна Гиндева: Юбилейна научна сесия в Плевен

 

КНИГОПИС

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster