Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 02.04.2007.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 3`2007 Г.

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда по физика за 2006 година

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Геновева Жечева - Европейското научноизследователско пространство: проблеми и перспективи

Николина Сретенова - Практически съвети за подготовка на проекти по 7 РП на ЕС

Лисабонските цели - призив към по-добра координация на действията

Специфична програма “Хора” на Седма Рамкова програма на ЕС

 

В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Борислав Боянов - Слово в подкрепа на образованието и науката

По някои въпроси на науката в България

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

Румен Георгиев - Сигурност на организацията и ефективност на решенията

 

НАУКА И КОМУНИКАЦИЯ

Любов Костова - В търсене на новото лице на науката

Радослава Саръева, Зорница Каменарска - Фармакогенетика – нови насоки в съвременното лечение

Георги Балджиев - Апомиксисът при растенията или как растенията избягват стерилността

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Семинар по научна комуникация

Жан-Патрик Конерад - Изграждане на научна база на Европа

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Албена Антонова - Модели на системи за управление на знания в научна организация

Антоанета Гетова - Тенденции в обявите за работа

Берджухи Михран - Формиране и развитие на човек в светлината на психодинамичните процеси

 

СТАНОВИЩА

Никола Балабанов - Страх и знание, радиофобия и култура

 

ЛИЧНОСТИ

Тодор Николов - Акад. Еким Бончев – велик български геолог

Цветана Стайкова - Акад. Никола Михов - забележителен учен-библиограф

 

ГОДИШНИНИ

Константин Чипев - Папа Бенедикт XVI - вяра и разум

Дилян Николчев - В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Нина Бакърджиева, Стефка Чанкова - Семинар „Еволюция и екология - 3”

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster