Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 2, 2014

СВЕТОВНА НАУКА

Венелин Енчев: Теоретичните модели в химията и Нобеловата награда за химия за 2013 година

 

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Цветана Величкова: Дарителската традиция в Българската академия на науките

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева: Архивът на д-р Петър Дертлиев в Научния архив на БАН

Камен Бояджиев: Българска археология 2013

 

Научна конференция в чест на проф. Д-Р Василка Тъпкова–Заимова

Проф. д-р Василка ТъпковаЗаимова – юбиляр

Поздравителен адрес към проф. Василка Тъпкова–Заимова от СУБ

Васил Гюзелев: Опит за похвално слово в чест на проф. д-р Василка Тъпкова–Заимова

Василка Тъпкова–Заимова: За дългия ми път в науката

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Борис Йовчев: 100 години от рождението на проф. Стоян Попов, д.т.н. – емблематична личност за СУБ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Становище на Съюза на учените в България по проекта на Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2014 – 2020 г.

Управителен съвет на Съюза на учените в България

Контролен съвет, Комисия по етика и Комисия за високи научни постижения на СУБ

 

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БАН предлага да се въведе нов подход в училищното образование

Наталия Павлова, Веселка Радева, Драгомир Марчев, Диана Кюркчиева, Борислав Борисов: Научни образователни стратегии

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Конференция за програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Наградени проекти по специфична програма Капацитети на Седма Рамкова програма

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Виктория Дойчева, Йорданка Митова-Минева, Наталия Чумак-Цанева, Милена Вълчева: Исторически поглед върху борбата с инфекциозните болести

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Константин Косев: Доклад на Д. А. Милютин относно мотивите на цар Александър Втори за Освободителната война през 1877-1878 г.

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Пенка Лазарова: Успешните проекти на фондация „Еврика”

Гинка Екснер: Първа Национална олимпийска конференция по природни науки и иновации

Шабан Даракчи: Социологически изследвания на брака и сексуалността

 

ГОДИШНИНИ

Тони Спасов: Академик Евгени Головински – една многостранна личност

Божидар Маврудчиев: Акад. Илия Гавраилов Бручев на 80 години

Михаил Матвеев: Доайенът на биомедицинското инженерство в България проф. дтн Иван Доцински на 80 години 

Найден Найденов: Академик Димитър Клисурски на 80 години

 

IN MEMORIAM

Академик Чудомир Големинов (1930 – 2013)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster