Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 4, 2014

24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Дамян Дамянов: Размисли пред празника на Светите братя Кирил и Методий

Константин Косев: Честването на 24 май през епохата на Възраждането

Григор Пърличев: Слово на Св. Св. Кирила и Методия, държано в Солун

Олга Пърличева: Григор Пърличев и Кирило-Методиевските традиции

 

СВЕТОВНА НАУКА

Росица Чобанова: Нобеловата награда за икономика 2013: за емпирични изследвания върху цените на активите

 

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Йорг Шенк: Приветствие към участниците в Международната конференция „Състояние и перспективи за научнитe изследвания в България”

Венелин Енчев: Подпомагане на научните изследвания в България

Борислав В. Тошев: Състояние и преспективи на научните изследвания в България: проблеми и слабости в научната политика

 

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Димитър Димитров: Националната академична мрежа се развива динамично

Александър Г. Петров, Радостина Камбурова: Работният кабинет на академик Георги Наджаков

Христо Цаков:  Научните възгледи на акад. Борис Стефанов за растителния свят

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Валентина Стоянова: Година с юбилейни празници за СУБ – клон Велико Търново

Невяна Бъчварова: Половин век Съюз на учените в България – клон Велико Търново

Теофил Теофилов: „Къщата с маймунката“ – 35 години Дом на търновските учени

 

ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Тодор Тодоров: България в европейската култура

Павлина Илиева:  Вълчитрънско златно съкровище

Илия Илиев: Първите години на българската църква

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Ивайло Славов: Четвърти Софийски фестивал на науката

Гради Градев: Лаборатория за слава – легендата продължава

Георги Стойчев: Популяризаторът на науката трябва да бъде и добър учен

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Евгения Сендова: Расте прекрасно поколение: („изтичане на мозъци“ или вливане на надежда)

Никола Каравасилев: Национален конкурс „Млади таланти” 2014

Галя Младенова: Младите учени в света на полимерите

Маргарет Поппетрова: За изданията на Софрониевото съчинение “Житие и страдания”

Светослав Наков: Математиката – моята бъдеща професия

Младен Вълков: Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пенка Лазарова: Годишните награди „Питагор” за съществен принос в науката за периода 2011–2013

Тошка Борисова: Форум за развитие на науката

Борис Йовчев: Национална конференция  „ЕЛЕКТРОНИКА 2014”

 

ГОДИШНИНИ

Христо Найденски: 50-годишен юбилей на акад. Ангел С. Гълъбов като учен вирусолог

Доц. Крум Коленцов на 85 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Стефка Чанкова, Петя Първанова: Семинар по екология – 2014

Теодора Вълова, Райна Гиндева: Плевенските учени тържествено отбелязват Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

КНИГОПИС

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster