Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.03.2010

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 1`2010

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда за икономика за 2009 година

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Емилия Ченгелова - Поглед върху съвременната социологическа практика

Светлана Съйкова - Какво не е наред с паметта и забравянето

 

НАУКА И СИГУРНОСТ

Стойко Стойков – Европа и отговорността за сигурност, базирана на знания

Димитър Недевски – Насоки за развитие на националните способности за мониторинг и ранно предупреждение при бедствия и аварии

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Кръстина Панайотова – Аполония Понтийска – най-старият град-държава по българското Черноморие

Мирослав Марков - Римски накити от могилни гробове в Сливенско

 

175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Кирил Топалов Любен Каравелов - на България и и на българите

Константин КосевИзявите на Любен Каравелов като политически лидер

Лиляна МинковаЛюбен Каравелов - c вобода за всички народи

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Фондация „Еврика”: 20 години в подкрепа на младите таланти на България

Габриела Жекова - За правилните молекули в правилни дози

Йордан Йорданов, Иван Калчев - Бъдещите поколения компютри

 

ЛИЧНОСТИ

Александър Александров – Живот и творчество на академик Борис Стефанов

Валери Младенов, Борис Йовчев - 100 години от рождението на проф. дтн инж. Минчо Златев

Бойка Маркова - Да си спомним за ст.н.с. д-р Славчо Харалампиев Нейчев (1919 – 2001)

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Пенка Лазарова - Годишните награди „Питагор” – българските „Оскари” за наука

 

СТАНОВИЩА

Иван Добревски - За приложимостта и ползата от научните изследвания

 

ГОДИШНИНИ

Светлана Димитрова – Професор Любен Георгиев на 80 години

Красимира Петкова - Професор д-р Китка Йорова на 75 години

 

IN MEMORIAM

Д-р Людмила Маринова (21 май 1939 г. – 5 януари 2010 г.)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster