Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 3, 2015

СВЕТОВНА НАУКА

Росица Чобанова: Нобеловата награда за икономика 2014 г. – за регулация на пазарите

Анжела Славова: Фийлдсовите медалисти за 2014 година

 

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА И СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обръщение на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова по повод Международната година на светлината и светлинните технологии

Евгения Вълчева: Да осветим бъдещето!

Иван Лалов: Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание

Любомир Лазов, Христина Денева: Новата светлина

 

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Конференция „Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи”

Костадин Костадинов: Реформи за обществено отговорна наука

Николай Поппетров: За проблемите на науката и висшето образование – последователно, полемично, настоятелно

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Емилия Ченгелова: Работодателите и сенчестите икономически практики

 

НАУКА И ЕТИКА

Дискусионно

Николай Поппетров: Етика в науката: oбичайните отклонения

 

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ (ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН

 

ЛИЧНОСТИ

Росица Чобанова: 95 години от рождението на академик Евгени Матеев – водещ икономист на България от втората половина на ХХ век

Васил Андреев: Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Константин Косев: Княз Бисмарк и Руско-турската освободителна война

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Рада Вълчева: История на автомобилните навигационни устройства

Виктория Станчева: Моето бъдеще на специалист

 

АКТУАЛНО

Национална конференция по въпроси на обучението по физика

 

ГОДИШНИНИ

Нако Стефанов: 85 години от рождението на нашия бележит учен  проф. д.ик.н. Константин Габровски

Проф. дтн Иван Чорбаджийски – на  80 години

Веселин Синигерски: Проф. Иван Шопов на 80 години

Кирил Богданов: Проф. д-р Виден Георгиев на 90 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Анна Ганева, Стефка Чанкова, Петя Първанова: Семинар по екология – 2015 с международно участие

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster