Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 26.07.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ - БР. 4`2008

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Славия Бърлиева - Кирило-Методиевската традиция – българският феномен и неговите европейски паралели

Георги Чобанов - Икономика, основана на знанието

 

СВЕТОВНА НАУКА

Едуард Маринов - Нобелова награда за икономика 2007: теорията за икономическите механизми

 

НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Александър Попов, Цвети Цветков - Водородът - новото гориво

Атанаска Тонева - Електричество от вятъра

Андрей Бенев - Енергия от биомаса

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Даниела Герова, Трифон Червенков, Бистра Галунска - A ктивните кислородни форми - двуликият Янус в живите организми

 

АКАДЕМИЧНОТО НАСТАВНИЧЕСТВО – НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ЖЕНИ В НАУКАТА

Николина Сретенова - Проектът eument - net : „Изграждане на европейска мрежа от академични програми за наставничество на млади жени учени”

Николина Сретенова - Профили на националните политики на Австрия, Германия, Швейцария и България и академични програми за наставничество

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Катя Меламед - Готски крепости край Садовец, Плевенско

Боян Вълчев - Широка крачка в развитието на българската филологическа мисъл (150 години от публикуването на Основа за блъгарска граматика от Йоаким Груев)

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Маргарита Бакрачева, Юлия Васева - Социални промени и кризисни тенденции в националната и културна та идентичност

Веселка Радева - Висока оценка от НАСА на български ученически проект

 

СТАНОВИЩА

Димитър Клисурски - Цитати и резултати

 

Личности

Богомил Колев - Чл.-кор. Иван Димов - бележит учен и инженер

 

Годишнини

Александър Карастоянов - 100 години от рождението на проф. инж. Георги Данов

Димитър Клисурски - Академик Иван Гуцов на 75 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Стефка Чанкова, Нешо Чипев, Светла Гатева - Семинар по екология - 2008

Райна Гиндева - Наградени съюзни членове по повод 24 май в СУБ - клон Плевен

Сп. „Наука” се среща със своите читатели в Стара Загора

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster