Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 3/2002

 

НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТИ В НАЦИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ

Интервю с председателя на СУБ проф. д-р Дамян Дамянов, дмн

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Кирил Богданов – Гората като интегрирана система от ресурси

Александър Монов – Съвременни проблеми на насилието върху личността и в обществото

Тодор Недев – Глобализиране на европейския фондов пазар на основата на Германската борса

 

АНТРОПОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Йордан йорданов - Aнтропологична реконструкция на меките тъкани по черепа

Елисавета Наумова - Човешки антигени на тъканната съвместимост (HLA)  и тяхната роля в антропологичните проучвания

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Пенка Лазарова – “Физика на сцената 2” – предизвикателства и нови методи на обучение

Информация за окончателното определяне на тематичното съдържание на VІ Рамкова програма на ЕС (2002-2006)

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Александър Ковачев – Поява и развитие на краеведската книга в България

Милена Цветкова – Как компютърът реабилитира културата на четенето

 

ЛИЧНОСТИ

Мария Младенова – Професор Иван Д. Шишманов – съзидател на българската наука и култура

Цветана Величкова –  Из Доклада по учебното дело на Министъра на народното просвещение проф. И. Шишманов до княз Фердинанд. 2 юни 1903 г.

 

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ

Георги Пухалев, Галина Данаилова – Дарители на ВЛТУ (ЛТУ)

Иванка Янкова – Дарителската традиция на български учени към Университетската библиотека

Цветана Величкова – Дарителите за българската наука. 110 години от създаването на първия дарителски Академичен фонд “Напредък”

 

СТАНОВИЩА

Бойко Рангелов – Професионалната ценностна система на един учен

Димитър Шишков – Здравната евроинтеграция

 

ГОДИШНИНИ

Димитър Клисурски – Списание “Химия и индустрия” на осемдесет години

 

ДОКУМЕНТИ

Николай Игов – “Бай Никола” от едно писмо на Стефан Стамболов

Едно писмо на Вилхелм Конрад Рьонтген

 

IN MEMORIAM

Проф. Леонидас Мавроматис (1940-2002)

 

НОВИ ЧУЖДЕСТРАННИ ЧЛЕНОВЕ НА СУБ

Професор Даниел Кергоат

Д-р Дьорд Сонди

 

Научни изяви в СУБ

НОВИ КНИГИ

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster