Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 6, 2014

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда за физика за 2014 година

Евгения Вълчева: Сините диоди и разработване на бели светлинни източници по фундаментално нов начин

 

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Изказване на президента Росен Плевнелиев на церемонията, на която удостои с орден „Стара планина“ – първа степен, акад. Стефан Воденичаров и връчи Почетния знак на държавния глава на Българската академия на науките и на Съюза на учените в България

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени и на 70-годишнината на Съюза на учените в България

Приветствен адрес от доц. Румяна Коларова – министър на образованието и науката

Дамян Дамянов: Слово, произнесено на Тържественото събрание,  посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и българските учени и 70 години от основаването на СУБ

Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ през 2014 г. за високи научни постижения

Искра Арсенова: Позицията на СУБ за науката (Съюзни документи 1956-2014)

 

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Слово на вицепрезидента Маргарита Попова на колегиум на направление „Литература на Българското възраждане“, посветен на 145 години от създаването на Българската академия на науките

Стефан Воденичаров: Българската академия на науките – храм на знанието и българския дух

Слово на министър-председателя проф. Георги Близнашки по повод 145 години от създаването на Българската академия на науките

Йорданка Гешева: Иван Евстратиев Гешов и Българското книжовно дружество: от дописен член до председател (1881-1911)

Духовното развитие на единната българска нация – гаранция за личното достойнство на българския гражданин

 

НАЦИОНАЛНО ВЪЗПОМИНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР САМУИЛ (971-1014)

Български и чуждестранни учени отбелязват бележитата годишнина

Слово на акад. Васил Гюзелев на Международната конференция „Европейският югоизток от средата на Х до началото на ХІ век – история и култура”

Методи Златков, Галина Грозданова: „Цар Самуил († 1014) в битка за България“

Славия Бърлиева: Изложба  „Църквата в Самуилова България – корени и наследство“

Божидар Димитров: Изложба „Българската автокефална архиепископия в Охрид (1018-1767)”

Благовеста Иванова: Изложбата „Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници”

 

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Евгения Сендова: Млади сили в крепостта на науката

 

ЛИЧНОСТИ

Никола Балабанов: Такава глава се ражда веднъж на столетие

Нина Бакърджиева: Еволюционната биология на ХХ век с идеите на Ернст Майр

Венета Коцева: 150 години от смъртта на акад. Вилхелм Струве (1793-1864)

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Константин Делчев, Михаела Николова: Анализ на успехите на българските ученици в международните научни конкурси

 

ГОДИШНИНИ

Цветанка Лозанова: Проф. д-р Мария Манолова – юбиляр

Стефка Тепавичарова: Проф. дхн Христо Баларев навърши 80 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Атанас Кирилов, Райна Гиндева: Съвместно научни изяви на Плевенския клон на СУБ и Община Плевен

 

КНИГОПИС

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХІV ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2014

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster