Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 08.11.2006.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 5`2006

 

ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМИ

Александър Монов - Срещу съвременния тероризъм!

Иван Бозуков – Залезът на философстването

Горан Попов – За енциклопедизма

 

НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ

Искра Арсенова - Научният потенциал на БАН в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз

Емилия Момчилова - Жени учени - членове на БАН (1869-2006)

 

ПАНЕВРОПЕЙСКА „НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2006”

Юлия Хаджидимова, Росица Гурова - Нощ на учените в цяла Европа - 22 септември 2006 година

Пенка Лазарова - Нощ на учените в Софийския университет

Ивайло Недялков - Една незабравима нощ в Техническия университет - София

Рени Антонова, Елена Лавренцова - Нощ на учените в Тракийкия университет - ДИПКУ

Люба Дашовска - Вечер на науката в музея

Любов Костова - „Ударна доза” наука в Британски съвет България

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Борис Борисов - Информационното разнообразие на света

Конкурс „Млади таланти” 2006

Божидар Стефанов - Български ученически проекти на научно изложение в Будапеща

A лександър Бойчев - Генетично модифицираните храни - надежда, страх, избор

 

ЛИЧНОСТИ

Нъшан Ахабабян - Пиер Кюри - ученият в служба на хуманизма

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Седма Рамкова програма (2007-2013)

Лидия Гълъбова, Ивайло Димитров, Тихомир Стефанов - Европейски открит форум за наука - ESOF 2006

Антоанета Йотова - Европейски опит за разпространяване на резултати от научни изследвания

„Зелена светлина” от Европейския парламент на пакета структурни фондове

 

Аец „козлодуй” по пътя на постоянното усъвършенстване

Стефан Воденичаров, Найден Найденов, Андрей Красночаров - Реакторите на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” имат осигурен ресурс за още най-малко 35 години

 

НАУЧНИ ПРОЯВИ

Радослав Кючуков - Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование” (РУ “А. Кънчев”,1-2 юни 2006 г.)

Заключителен документ

 

ГОДИШНИНИ

Николай Поппетров - МДУ „Жолио-Кюри” - четири десетилетия средище на научна активност

Пенка Чернева - 40 години Съюз на учените - клон Ловеч

Мария Д. Иванова, Райна И. Георгиева - 85 години от рождението на проф. д-р Въло Вътов Диков

Боян Роснев, Стефка Китанова - Възраждане, не само равносметка

 

IN MEMORIAM

Професор Въто Груев (18.12.1915-24.08.2006)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Месец на науката в Стара Загора

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster