Titul

 

 

 

 

 

 

 

Списание Наука
СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 4`2011

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Валери Стефанов – За силата на писмеността и словото
Никола Съботинов – Слово на председателя на БАН
Стефан Воденичаров – Почит към паметта на славянските равноапостоли
Андрей Бобев – Слово за Марин Дринов

ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Искра Арсенова – Рейтингите като система за оценка на учебни и научни организации

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Добромир Пресиянов - Радоновият проблем

НАУКА И ОБЩЕСТВО
Ивайло Славов - След първия Софийски фестивал на науката
Николай Витанов – Размисли, породени от предаването на БНТ „Красива наука”

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА
Манаси Николов - Нови тенденции при дефиниране на основни понятия в медицинската експертиза

50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ
Благовест Сендов - Първият изчислителен център и изчислителната математика
Кирил Боянов - Първият изчислителен център в България - начало на информационното общество у нас

ЮБИЛЕЙНА ЕЗИКОВЕДСКА СЕСИЯ
Катя Исса – Честване на изтъкнати учени - юбиляри от секция „Филологически науки” към СУБ
Кристияна Симеонова – За терминологизацията в българска обществено-политическа лексика
Ива Трифонова – Архивът на Неофит Рилски в Научния архив на БАН

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Александър Наумов – Глобалната мрежа
Калоян Буковски – Моята бъдеща кариера на учен
Михаил Колев - Младият специалист на бъдещето

ЛИЧНОСТИ
Нина Бакърджиева – Георги Христович – един почти забравен български биолог
Васил Големански – Чл.-кор. Александър Вълканов - пионер на българската хидробиология

ГОДИШНИНИ
Александър Монов - Проф. Йордан Николов Стоичков, д.м.н. на 80 години
Румяна Дамянова - Проф. Надежда Драгова и съвременната българска хуманитаристика

КРИВО ОГЛЕДАЛО
Димитър Пушкаров – Закон за висшето полу-образование

IN MEMORIAM
Професор д-р Йото Йотов (1912-2011)
Професор Елена Вълчова Савова (1918-2011)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Стефка Чанкова, Вълко Бисерков, Светла Гатева - Семинар по екология – 2011
Гаро Мардиросян – Представяне на една актуална и полезна книга

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster