Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 19.01.2007

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 6`2006

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Димитър Гюров - Приветствие към българските учени

Константин Косев - Слово за 1 ноември - Деня на народните будители

Дамян Дамянов - Науката, висшето образование и членството на България в Европейския съюз

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2006 г.

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ

Отличия на фондациите ” M лади български таланти” и “Карнеги`99”

 

Влияние на Европейското изследователско пространство върху развитието на младите учени

Мобилността като алтернатива на явлението “Изтичане на мозъци”

Наум Якимов, Ангел Балтов, Ко льо Минков - Младите учени - бъдещето на Българската академия на науките, на което държим

Огнян Цанев - Избор на научна кариера

Тодор Галев, Иван Чалъков - Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България

Любомир Д. Любенов - Научният потенциал и развитието на младите учени в България

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Людмила Маринова - Школа по модерна хирургия

Димитър Шишков - Доброволното здравно осигуряване

 

КНИЖОВНО БОГАТСТВО

Деница Кръстева, Красимира Райнова, Арманд Басмаджиян - Артистичната и техническата рисунка от времето на Италианския ренесанс

Ана Ангелова - Ценно издание на географска карта от ХVІ в. от фонда на Университетската библиотека "Св. Кл. Охридски"

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Красимира Мончева - Гормли - Децентрализация на органите на централната власт в Ирландия

Иван Бозуков, Ивайло Димитров - Представата на обществото за институциите в България

Румяна Коцилкова - Конкурс „Млади таланти в науката”

Българските университети - център на иновационни технологии

 

ЛИЧНОСТИ

Пенка Лазарова - Академик Георги Наджаков - патриарх на българската физика

Георги Наджаков - Професор Никола Обрешков

Снежина Рижикова, Бойко Рангелов - Спас Вацов - първият български метеоролог и сеизмолог

 

ГОДИШНИНИ

Емилия Рангелова - Член-кор. Любен Димитров на 70 години

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Седма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 - 2013

Ангел Смрикаров - Проект за създаване на национална мрежа от витруални библиотеки за електронно обучение

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Маргарита Филева - Юбилейна национална конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”

Росица Чобанова - Търсене на знания в процеса на европейската икономическа интерграция

 

КНИГОПИС

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХVІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2006

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster