Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 07.03.2011

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 1`2011

 

СВЕТОВНА НАУКА
Боян Димитров - Нобеловата награда по медицина/физиология за 2010 година

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ХИМИЯТА 2011
Обръщение на Българския национален комитет към Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) и на Съюза на химиците в България
Мария Атанасова, Александър Лирков - 100 години от удостояването на Мария Кюри с Нобелова награда по химия

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Константин Косев - Васил Левски и израстването на българския народ като политически субект на международната арена
Диана Димитрова - Загадката на Крастава могила

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Превръщане на Европа в истински Съюз за иновации
Искра Арсенова - Иновационното развитие на България - път за излизане от кризата
Фани Колева, Миглена Молхова - Патентна активност в България

НАУКА И ОБЩЕСТВО
Тодорка Л. Димитрова - Комуникация на науката  - нов подход за създаване на модерна социална култура
Светлана Съйкова - Обществените нагласи и отношение към науката и реформите в БАН

ОЦЕНКА НА НАУКАТА
Албена Вуцова - Оценка на проектното финансиране на научната дейност

НАУКА И СИГУРНОСТ
Стойко Стойков, Димитър Ташков, Стоян Стойчев, Петър Маринов - Сигурността като сложна обществена система

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Алла Билевич - Традиции при използването на орнаменти в украинската национална бродерия

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Диан Гешев, Симеон Захов, Росен Панайотов, Николай Иванов – Летателен апарат въз основа на нова аеродинамична схема
Пенка Лазарова, Боряна Кадмонова - Фондация „Еврика”: равносметка на постигнатото за 20 години
Георги Тодоров - Подкрепа за развитието на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени
Диана Петкова - Младежка научна конференция „Климентови дни” (22-23 ноември 2010)
Стойчо Андонов - Моята бъдеща кариера на учен

ЛИЧНОСТИ
Борис Йовчев – Никола Белопитов - модерният човек
Борислав Маврудчиев – Акад. Тодор Георгиев Николов на 80 години

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Петър Попиванов – Спомени за баща ми акад. Радой Попиванов

IN MEMORIAM
Ст.н.с. д-р Стефан Дончев (09.05.1931-12.12.2010)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ


КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster