Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 3, 2014

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Никола Балабанов: Галилей ни предупреждава

 

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Даниела Атанасова: Дарителството – основа на книжовното богатство на Българската академия на науките

Таня Иванова: Учените от БАН проправят пътя на човека в Космоса

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Искра Арсенова: Библиометрично изследване на сп. „Наука” – печатан орган на СУБ

Николай Поппетров: Никола Долапчиев – „забравеният” съосновател на СНРБ

 

България и КАТОЛИЧЕСКИЯТ СВЯТ

Слово на вицепрезидента Маргарита Попова на тържествена научна конференция на тема „България и Ватикана: срещи на кръстопътя на народите и времето XIX – XXI век“

Светлозар Елдъров: От Пий іх до Франциск: Светият престол в българската история 1846 – 2014

Александър Костов: Архиепископ Анджело Джузепе Ронкали – папа Йоан ХХІІІ и България

 

СОФИЯ – 135 ГОДИНИ СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

Добрина Желева-Мартинс, Борислав Виана: Софийското метро – „подземният град”

Михаил Виденов: Неутрализация на източнобългарското речево високомерие в столицата

Катя Исса: Отражение на софийския жаргон върху речевата ситуация в България

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Виктория Дойчева, Светла Ангелова, Йорданка Митова, Емилия Единакова: Молекулярната епидемиология – ново предизвикателство при контрола и надзора на инфекциозните болести

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Алмаз Р. Мухамадеев: Разединението на волжкобългарската общност: една хипотеза за хазаро-суварски заговор (първата половина на Х в.)

Йорданка Гешева: Графовете Пеячевич

Владимир Гамза: Приносът на Сергей Цветко в украинската българистика

Тотю Тотев: Белоглинена плочка с рисуван владетелски образ на Симеон от Кръглата (Златната) Преславска църква

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Веселка Радева: Български ученици създават космическото бъдеще на планетата

Чавдар Ветов: Фотографските документи като извор за изследване на миналото

 

АКТУАЛНО

Георги Н. Николов: Някои събития, свързани с отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил († 6 октомври 1014) през есента на 2014 г.

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster