Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

 

Конференция с международно участие

„Ученият – фактор за развитието на обществото на знания”

СЪДЪРЖАНИЕ

 

АСПЕКТИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УЧЕНИТЕ

Емануел Бодард - Към европейски трудов пазар за учените: научно обучение, мобилност и изграждане на кариерата

МОБИЛНОСТТА НА УЧЕНИТЕ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Оливие Да Коста, Паола Ди Петроджакомо, Жерар Карат, Патрис Лажет, Ф. Могеро - Европейските учени: какво наистина знаем за тях?

Албена Вуцова – Изграждане на ново поколение учени – движение и предизвикателства

Марияграция Скучарини – Учени в движение: движещи сили, инициативи, препятствия

Елена Шойкова - Европейските технологични платформи и съвместни технологични инициативи: поощряване на обществено-частно партньорство в науката за повишаване на индустриалната конкурентоспособност в Европа

Елисавета Гурова - Инструменти за съдействие на мобилността в Европа

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС – В ЕДИНСТВО

Костадин Костадинов - Учените и тяхната роля в обществото, основано на знания, с акцент в триъгълника ЗОБ – знание, образование бизнес

Никос Кациадакис - Управление на знането: Какво е това? Как трябва да бъде осъществено в бизнес и академичен контекст? Емпирично изследване в Гърция

ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ ХОРА В НАУКАТА

Ана Пройкова, Пенка Лазарова – Кариера във физиката – „да” или „не” за жените в България

Снежанка Грозданова, Яна Логофетова - Национален клуб „Жени в индустрията” при НТС по машиностроене и дейността му за осъществяване на ефективна връзка иновации – предприемачество. Новите технологии в процеса на управление на знанието

Росица Чобанова - Възможности пред младите хора в науката и бизнеса в България

Марина Енчева, Фани Колева, Надя Колчева – Проблеми на българските докторанти и възможности, предоставени им от Асоциацията на докторантите в България

Светлин Наков - Пътят на един млад учен и деятел за образованието и информационното общество

ПОГЛЕД КЪМ ПРОФЕСИЯТА НА УЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Георги Ангелов – Кадрови потенциал на българската наука: структурни индикатори и бенчмаркинг

Руско Шишков - Университетският преподавател - водещ учен

Лина Анастасова – Професията „учен” в България – социологически поглед върху факторите и условията за развитие на българските учени

Елена Лавренцова, Мариан Г. Делчев - Обобщение след регионалния семинар „Професия учен” – Стара Загора

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster