Titul

 

 

 

 

 

 

Списание Наука
СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 3`2011

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК КИРИЛ БРАТАНОВ
Дамян Дамянов – С почит към учения и общественика акад. Кирил Братанов
Тържествено честване на 100-годишнината от рождението на акад. Кирил Братанов
Маргарита Моллова - 100 години от рождението на акад. Кирил Братанов
Николай Поппетров – Щрихи към портрета на Кирил Братанов къто съюзен ръководител

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ХИМИЯТА
Васил Симеонов - Да избереш университетската химия
Ивелин Кулев - Химия и археометрия

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУКАТА
Борислав В. Тошев - Приносът на Фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Борислав Деянов, Иван Иванов - Кооперативни игрови модели и приложения
Емилия Николова - Новите измерения на социалната политика - проблеми и предизвикателства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Христо Пимпирев - Климатичните промени в Антарктида

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Диана Димитрова – Златната маска
Мирослав Марков - Накити от Римската епоха в Сливенско

НАУКА И СИГУРНОСТ
Петър Маринов, Димитър Ташков  - Новите заплахи и направления за създаване на система за отговор

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Мая Гайдарова, Снежана Томова, Адриана Тафрова - Златни медали за български ученици на Oлимпиадата по природни науки
Стойчо Андонов - Моята бъдеща кариера на учен

КАРИЕРА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ
EURAXESS България и осъвременения Интернет портал в помощ на мобилните изследователи
Светлана Димитрова - EURAXESS България
Карина Ангелиева - Европейската харта за изследователи и Кодексът за поведение при подбор на изследователите (The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers)

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Живка Овчарова - Човешката комуникация във виртуалната среда

ГОДИШНИНИ
Тодор Николов - Проф. Георги Костадинов Мандов на 80 години

IN MEMORIAM
Проф. д-р Борис Петров Ефтимов (1912 – 2011)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster