Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 04.11.2006.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 3`2006

 

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Официална визита в България на Еврокомисаря по наука и научни изследвания Янез Поточник

Янез Поточник - Обръщение към българската научна общност

 

СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ С УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Експозе на проф. Дамян Дамянов - председател на СУБ

 

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Николай К. Витанов – Империята на знанието: научната политика на Япония

Нягол Манолов, Мара Кандева – Науката и висшето образование в контактно съжителство

 

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Женя Василева – Цифровите технологии в образната диагностика в медицината

Стоян Гашаров – Топлина от отпадни битови и промишлени води

Кирил Богданов - Лесоустройствената наука в развитието на горското стопанство в България

 

130 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Георги Якимов - Априлското въстание и пътят към българската свобода

Петра Лазарова - Един поглед към националните герои

 

ИСТОРИЯ

Николина Сретенова – Иван Н. Странски: едно вълнуващо приключение към академичния връх

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Марина Енчева – Модели за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки в САЩ

Харта за устойчивото развитие на квартала в големия град

Президентски отличия за талантливи ученици, студенти и техни преподаватели

 

ЛИЧНОСТИ

Алекси Попов - Живот и дело на акад. Иван Буреш (1885-1980)

 

IN MEMORIAM

Професор Христо Димитров Хаджиниколов (16 април 1913 г. - 17 април 2006 г.)

Професор д-р Тотю Коев (1928-2006)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster