Titul

 

 

 

 

 

 

 

Списание Наука
СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 5`2011

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Тодор Николов – Застрашената земя

СВЕТОВНА НАУКА
Венелин Енчев – Нобеловата награда за химия за 2010 година

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ХИМИЯТА
Васил Симеонов – Екометрия
Георги Данаилов – Духовният свят на фамилия Балареви

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2011
Пенка Лазарова – Среща с многостранните таланти на учените в Ректората на Софийския университет
Ина Генчева –  Празник на химията в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”
Ивайло Пеев – Науката в лабораториите на Техническия университет - София
Антоанета Матеева, Лидия Чолпанова – Нощ на учените в Българската академия на науките
Весела Казашка, Петя Бъркалова - Духът на науката в ПУ „Паисий Хилендарски”
Галя Кожухарова, Даниела Иванова – Компетенциите по природни науки – добри практики в Стара Загора
Тодорка Тодорова – Химия за всеки в РУ „Ангел Кънчев”
Анна Манукян - Европейската нощ на учените запали огъня на науката в Бургаския свободен университет

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Хелга Новотни – Европейският съвет за научни изследвания за изследванията  и иновациите
Стефан Воденичаров – Знанието – големият шанс на България

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Николай К. Витанов - Математика и експертни оценки в управлението

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Дарина Минева - Границите на полипрагмазията: гериатрия или добра клинична практика
Николай Качаров - Младият специалист на бъдещето
Нурсел  Илмиева - Желая да променя света, защото това зависи от мен
Бранимир Велинов - За свободата в науката

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
Георги Владимиров - Един пример от архитектурната история на Волжка България
Елинка Бояджиева - Жълтите павета  -  керамика, естетика, символика

ЖИВИЯТ СВЯТ НА ПЛАНЕТАТА
Нина Бакърджиева - Загадките на екстремофилните организми

ЛИЧНОСТИ
Васил Големански - За видния български зоолог проф. д-р Кръстю Тулешков

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Международно признание за български учен

ГОДИШНИНИ
Николай Поппетров - Към предисторията на българското висше техническо образование
Александър Александров, Боян Роснев - 90 години от рождението на проф. Димитър Велков

IN MEMORIAM
Проф. дфн Николай Мартинов (1939-2011)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster