Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.


Абонамент


За списание “Наука” можете да се абонирате:

§         Лично в касата на Съюза на учените в България,

1505 София, бул. “Мадрид” 39, тел. (02) 943 19 86; (02) 944 15 57.

§         В клоновете на СУБ в страната.

§         Чрез пощенски запис на адрес: 1505 София, бул. “Мадрид” 39 – сп. “Наука”

като посочите точния си адрес с пощенски код.

§         Чрез “АРТЕФАКТ” ООД на тел. (02) 971 95 61 и (02) 73 42 58; кат. № 2893.

§         Чрез каталога на “Български пощи” ЕАД

във всички пощенски станции в София и страната; кат. № 1513.

§         Чрез “Разпространение на печата” ЕАД, гр. София, кат. № 1516.

Годишен абонамент:

§         20 лв. – редовен

§         10лв. – за членове на СУБ;

§         5 лв. – за пенсионери и студенти.

§    40 евро/щ.д. - за чужбина;

 

 

    Отделни книжки може да бъдат купени в касата на Съюза на учените в България - бул. "Мадрид" 39, ет. 2 и в клоновете на СУБ в страната, както и в книжарницата на Българската академия на науките.

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster