Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. “НАУКА”, ХІІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2003

 

Аладжаджиян, Ана – Перспективи за използване на биомаса за енергийни нужди в България            6/49

Алексиева, Ана – За редиците на Фибоначи и Люка и един проект, посветен на тях       5/45

Ангелов, Симеон – Социални роли на учените и участие в политическите решения            4/23

Ангелов, Христослав – Проблеми, свързани с изтичането на квалифицирана работна ръка от България            1/33

Андреев, Васил – Глобалният проблем за изтощаване на стратосферния озон              5/18

Атанасов, Атанас – Практиките на някои европейски страни за реинтеграция на висококвалифицирани специалисти            1/24

Атанасов, Наско – Научен семинар “Еволюция и екология”            3/69

Бакърджиева, Нина – Еволюционни закономерности и екологични концепции            3/24

Бакърджиева, Нина – 100 години от рождението на австрийския биолог Конрад Лоренц – Нобелов лауреат            5/70

Богданов, Кирил, Стипцов, Васил, Константинов, Борис – Актуални проблеми при управлението на недържавните гори  2/40

Борисова, Цветанка – Научни изяви в Съюза на учените – Русе                 4/87

Ботев, Ботю, А. – Академик Радой Попиванов на 90 години            4/83

Брокмън, Джон – Третата култура            3/19

Бушев, Михаил – Едвин Шрьодингер за физиката на живота            4/60

Бушев, Михаил – Пладнешки “учени”            5/76

Ваврек, Александър – 30 години ИФТТ и ИЯИЯЕ  при БАН    1/72

Василев, Георги – Възможният коридор на завръщането – форми и варианти            1/28

Василева, Женя, Тодоров, Венцеслав - Йонизиращите лъчения в медицината: полза и риск            6/29

Вачев, Бойко – Българската ядрена наука за Европейското образователно пространство            2/38

Видев, Видьо – “Стара Загора 2003” - научна конференция с международно участие                    5/82

Виденов, Михаил - Доц. Константин Попов на 80 години            4/85

Витанов, Петко – Фотоелектричното преобразуване на слънчевата енергия – състояние и перспективи            6/44

Владкова, Тодорка - Сто години от раждането на д-р Виктория Събева-Шишкова (19.11.1903-16.12.1982)            6/74

Вуцова, Албена – Шеста Рамкова програма – оптимизъм и реалност            2/29

Ганев, Иван – Рационалност, въображение, резоньорство            3/34

Ганчев            , Петко – Глобализация и модернизация          6/14

Генов, Иван – ХІІ Международен симпозиум  “ЕКОЛОГИЯ 2003”   5/82

Георги Балански - Национален конкурс по програмиране, посветен на 100-годишнината на Джон Атанасов            6/67

Георгиев, Румен – Демокрацията в паричната и фискалната политика            5/3

Гергерчев, Вълко - Проф. дгмн Райо Димитров Стоянов (1919-2003)            3/63

Гигова, Розалия – Сувенирите в социална перспектива            3/43

Григорова, Ася – Откриване на Шестата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на Европейския съюз    1/15

Гроздев, Сава – Основни учебни дейности по пътя към световната титла   5/38

Гълъбов, Антоний – Поколенията в условията на социална дезинтеграция          4/55

Гълъбова, Лидия – Анализ на управлението на българските малки и средни предприятия и възможности за подобряването му     5/34

Дамянов, Дамян – Необходима е дългосрочна държавна политика по въпросите на реинтеграцията         1/31

Дамянов, Дамян – Становище на СУБ относно Закона за научните степени и научните звания 3/3

Дамянов, Дамян – Слово, по случай Деня на народните будители и българските учени  6/

Дамянов, Пламен - Учените от БАН за изграждане основите на ядрената ни енергетика            2/26

Даскалова, Стоянка – Юбилейна научна сесия “Общество на знанието и образование за всички”            3/61

Дачев, Детелин – Устойчиво развитие и научна етика            3/36

Демиревска-Кепова, Климентина – Ст.н.с. І ст. Нина Тодорова Бакърджиева на 70 години            1/70

Демпси, Паурик – Уилям Роуън Хамилтън            5/72

Димитров, Боян – Клониране и геном  1/48

Димов, Петър – Към проблема за използването на Интернет в обучението            3/28

Дияна Кюркчиева, Веселка Радева - Постановката “Ресторант в края на Вселената” – обучение чрез астрономически представления          6/

Дончева, Гергана – Белези на различието: стереотипи, култура, език            4/75

Дряновска, Олга – 100 години от рождението на академик Христо Даскалов            2/70

Дурмишев, Асен – Основни положения от новия Проектозакон за научните степени и научните звания 3/4

Живков, Венелин – В памет на проф. д-р инж. Димитър Александров Димитров            1/81

Замфиров, Милен – Космически слънчеви енергостанции – реалност и проблеми            3/47

Захаринов, Ботьо, Илиева, Веселина – Дистанционни методи в агроекологията          5/28

Иванова, Благовеста – Светите места в гравюрите на “Описание на Ерусалим” от Христофор Жефарович и от Хрисант от Бурса   2/63

Йовчева, Ирина – Предизвикателствата пред търговските вериги в процеса на интеграция към ЕС            6/59

Йорданова, Клавдия – Съюзът на учените–Стара Загора тържествено отпразнува 1 ноември – Деня на народните будители            6/77

Киндеков, Иван - Една година Академичен колегиум на младия медик            1/64

Киндеков, Иван – Академичен колегиум на младите медици към СУБ – очакване и възможности            6/69

Кисьова-Гогова, Дочка – “София и нейните образи”            2/68

Колев, Рачо – С поглед към бъдещето на българската външна политика            2/56

Коцев, Иван - Българите като част от Обединена Европа            3/51

Кунева, Меглена – Пътят на България към ЕС. Перспективи пред науката и висшето образование            1/6

Лазарова, Пенка - Работна среща “Приобщаване на висококвалифицираната емиграция към “България”      1/22

Лазарова, Пенка, Ваврек, Александър – Европейските корени на българската физика            2/3

Лазарова, Пенка - Първа училищна научно-техническа конференция            4/81

Лазарова, Пенка - Конкурс “Млади таланти” – инвестиция в бъдещето на България            5/42

Лалов, Иван – Слово, по случай Деня на народните будители и българските учени  6/9

Лефтерова, Росица - IX Международно младежко изложение за наука и техника Москва 2003            5/47

Маринова, Людмила – Научните изследвания – авангард на европейска равнопоставеност    2/36

Маринова, Людмила – Лесно ли се гарантира демократична процедура?            3/16

Маринова, Людмила – Университет – общество: кой кого ще промени            4/45

Маринова, Людмила – Проектобюджет`2004 за образование и наука            6/54

Марковски, Димитър – Добавки към творческия портрет на П. М. Бицилли            5/62

Минков, Колю – БАН – грижи за младите учени и докторанти            4/80

Митев, Койчо – Високотехнологичните бизнес инкубатори в България            5/55

Михалев, Михаил, Еников, Радомир – 40 години Институт по електроника при БАН            6/70

Младенова, Мария – Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България            5/66

Николов, Тодор – Възникване и развитие на биохимията в България            2/11

Нотов, Петко – Реформирането на българската енергетика все още е предстоящо            6/35

Панайотов,Иван – Университетската идея през вековете            4/6

Пеев, Пейо – 90 години жизнен път на проф. Христо Хаджиниколов          3/59

Попиванов, Борис, Авджиева, Жулиета – Политическите партии в променящите се измерения на държавността                        4/67

Попиванов, Петър – 90 години от рождението на акад. Любомир Илиев (1913-2000)   3/57

Попиванов, Петър – Абеловата награда по математика и нейният пръв носител Жан-Пиер Сер            5/52

Попов, Вячеслав – Национална сигурност, обществен ред и защитена от закона тайна            6/22

Попов, Горан – За цитирането            2/45

Пройкова, Ана – Европейска седмица на науката            6/56

Първанов, Георги – Необходима е нова стратегия за развитието на българската наука и висше образование            1/3

Първанов, Георги - Приветствие до участниците в тържественото събрание на БАН по случай 24 май                        4/3

Първанов, Георги – Слово по случай Деня на народните будители и българските учени  6/7

Радева, Веселка - Успешно представяне на български ученици в Европейската образователна програма по астрономия “Хвани звезда”            2/50

Радева, Надежда – Образователен мултимедиен диск по астрономия и биология “Живата Вселена”            2/52

Райчева, Елиана – Спътникът на Ламартин            5/58

Русев, Георги – Двойната спирала на 50 години            4/63

Сгурев, Васил – Бележита годишнина            5/69

Сендов, Благовест – Вековен юбилей на Джон Атанасов            4/14

Ставрева, Надежда  – Размисли върху състоянието и проблемите на българската наук     3/15

Стайкова, Цветана, Анева, Събина – Централната библиотека на БАН внедрява модерна информационна система            5/53

Стоицева, Колина – Науката – “добра” или “лоша”?            1/62

Стойнов, Владимир, П. - Академик Владимир К. Христов (1902-1979)                1/65

Сюпюр, Елена – Кирилицата – сътворение на един свят за вечност            4/10

Танев, Тодор – Конституционни дилеми на свободните граждани            1/36

Тилкиджиев, Николай – Генезисът на средната класа   4/48

Тодоров, Георги – По пътя към Обединена Европа            2/77

Тодоров, Георги – Творческа есен в СУБ – клон Велико Търново            6/79

Тонева, Атанаска – Български център по слънчева енергия            6/

Тошев, Борислав – Научните изследвания и значението им за висшето образование            4/41

Тошев, Борислав – Относно образователно-квалификационните степени и научните звания в България            3/11

Филева, Петранка – Медиите в процеса на глобализация            5/11

Ханшън, Сие – Дни на китайската наука и техника            6/76

Цветков, Пламен – Освобождението на България                     2/61

Цветкова, Елисавета – Академик Асен Иванов Хаджиолов – 100 години от рождението му        3/55

Ценков, Николай – Науката – “добра” или “лоша”?            3/52

Чичанов, Борис - Ученическа геологична експедиция – екскурзия или решение на един проблем в образованието ни?   5/49

Чобанова, Росица – Научната политика на САЩ   1/42

Шишков, Димитър – Двете страни на еврошанса на българските медици            5/74

Шкодров, Владимир – Началото на космическата ера       2/21

Юхновски, Иван - Слово по случай 24 май, произнесено пред Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”            4/4

Янкова, Иванка – Информационната компетентност – ключ към успеха 3/22

 

Академик Димитър Мишев – носител на наградата “За особен принос в науката” на МОН   1/55

БАН - СУБ. Споразумение за сътрудничество и взаимодействие        3/65

България се присъединява към Споразумение между Европейската общност за атомна енергия и държави-нечленки на ЕС       5/57

Висока награда за млад български учен    2/58

Възможности за образование и обучение в Европа            2/59

Глад за научни изследвания в страните-кандидатки за Европейския съюз    4/39

Годишни награди за 2002 г. на Националния съвет “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката            1/57

Защо ЕС иска да увеличи инвестициите в научните изследвания            4/35

Из “Редовен доклад на Комисията на Европейските общности за напредъка на България в процеса на присъединяване 9.10.2002 г.”        1/10

Изказвания на участниците в обсъждането на проект на Закона за научните степени и научните звания: проф. дфмн Димитър Пушкаров, проф. дсн Атанас Атанасов, чл.-кор. Атанас Механджиев, ст.н.с. І ст. дфн Найден Мончев, проф. д-р Александър Монов, дмн, ст.н.с. І ст. дбн Нина Бакърджиева, проф. дин Пламен Цветков, проф. дмн Ангел Гълъбов, проф. дтн Иван Чорбаджийски, чл.-кор. дтн Ячко Иванов.            3/6

Илиева, Павлина – Археологическият  музей в София – най-старата музейна съкровищвица на България            1/78

Именни стипендии на Фондация “Еврика”            3/54

Информационни дни за Шестата рамкова програма на ЕС в БАН            1/21

Какво трябва да знаем за Шестата Рамкова програма?            2/31

Наградени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2003 г.            6/10

Награди на МОН за най-активно участие в Петата Рамкова програма на ЕС       1/59

НАТО “Наука и общество” – високо признание за българските учени  4/32

Национално честване на 100-годишнината от рождението на Джон Винсент Атанасов            4/13

Новоизбрани академици – членове на СУБ    6/12

Новоизбрани действителни членове на Българската академия на науките            4/86

Отличия на Фондация “Еврика”            1/60

Планета, открита с участието на български учен    1/52

Правителството прие Законопроект за насърчаване на научните изследвания               4/31

Проф. д-р Богдан Димитров Богданов            5/78

Професор д-р Тодор Крумов Николов (1923-2003)            2/73

Професор дфн Боян Биолчев – носител на наградата “Особени заслуги към българското образование” на МОН, на Почетния знак “Марин Дринов” на лента на БАН и на Почетния знак със синя лента на СУ “Св. Кл. Охридски”            1/55

Професор Кирана Иванова Данчева (1931-2003)            2/74

Ст.н.с. д-р Александър Ваврек            5/78

Ст.н.с. І ст. дфн Иван Ганев              5/79

Състав на Президиума на Висшата атестационна комисия            3/67

Химн на народните будители            6/3

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster