Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 02.04.2007.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 2`2007

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧЕНИЯ

Михаил Виденов - Европейският съюз и предизвикателствата пред българските езиковеди

 

СВЕТОВНА НАУКА

Венелин Енчев - Нобеловите награди по химия

Анжела Славова, Петър Попиванов - Абеловата награда и Фийлдсовите медалисти за 2006 г.

Европейско ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО пространство

Симеон Ангелов, Наум Якимов - За научните знания, използването им в икономиката и новите инструменти в Европейското изследователско пространство

Симеон Шенев - Специализирана подкрепа за малките и средни предприятия в сферата на иновациите и научните изследвания

Българската наука - част от Европейското изследователско пространство

 

ЕВОЛЮЦИЯ И РЕЛИГИЯ

Константин Чипев - За случайността и посоката в еволюцията

 

ИСТОРИЯ

Нина Дюлгерова - Руско-турската война 1877-1878 г. – руски планове и проекти

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - Войната за освобождението на България (1877-1878) в документи

 

ЛИЧНОСТИ

Стефан Стефанов - Един българин на световната научна сцена - проф. Иван Н. Странски (1897-1979)

Ростислав Каишев - Учителят

Иван Странски - Размисли върху творчеството в изкуството и точните науки

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Мини Нобеловата награда по физика за 2006 г. - отново на студент от Техническия университет - София

Награди на Съюза на химиците в България за 2006 г.

Манаси Николов, Николай Добрев - Здравни, социално-психологически и трудово-правни проблеми при жени с рак на млечната жлеза

Ростислав Русев - Характеристика на изделието в аспекта на човешките възприятия

Чавдар Дуцов - Астероиди с български имена

 

ДЕЙЦИ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Николай Поппетров - Михаил Геновски: изследователски приоритети до 1944 г.

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Георги Н. Чалдъков, Антон Б. Тончев - Homo obesus : затлъстелият човек

 

СТАНОВИЩА

Нягол Манолов - Спекулации с наука

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Найден Найденов - Престижна награда за български учен

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster