Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.01.2010

 

Съдържание бр. 6`2009

 

65 ГОДИНИ С ЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тържествено събрание, посветено на 65-годишнината на Съюза на учените в България

Дамян Дамянов – Съюзът на учените в България – активна обществена сила

Георги Първанов - Слово по повод 65-та годишнина на Съюза на учените в България

Николай Поппетров – Научната и обществена активност на съюзните председатели (1944-1989)

 

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Празник на българските учени

Съвместен конкурс на ВАК, СУБ и ФНТС за научни постижения на докторанти през 2009 г.

Отличени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения` 2009

 

45 ГОДИНИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ КЛОН НА СУБ

Дима Лазарова - Три значими годишнини

Иван Харалампиев - Ние в науката и науката в нас

Георги Чиллев – Проблеми на идентичността на балканските народи

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА НАУКАТА 2009

Втори етап на Националния форум за науката

Сергей Игнатов – Реформиране на науката и висшето образование в България

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Мандатна програма на чл.-кор. Дамян Дамянов (2009-2013)

Управителен съвет на Съюза на учените в България

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Емилия Пернишка - Новата лексика в българския език – огледало на съвременния обществен живот

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Никола Каравасилев, Момчил Молнар - Галактики с пекулярна морфология. Изследване на галактиката NGC 474

Константин Делчев, Александър Добрев - Панаир на знанието и иновациите

Севги Сезгин Марем - Лазерите в геодезията

 

СТАНОВИЩА

Светлина Николова - Хуманитарните науки в България в началото на XXI век – въпросът за класификацията и организационната им структура

 

ЛИЧНОСТИ

Боян Димитров – Дончо Костов – ученият и страдалецът

Боян Вълчев – Феликс Каниц – Колумб на Балканите

 

ГОДИШНИНИ

Таня Иванова - 40-годишен юбилей на Института за космически изследвания към БАН

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХІХ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster