Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 18.05.2010

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 2`2010

СВЕТОВНА НАУКА
Георги Русев - Нобеловата награда по медицина и/или физиология за 2009 г.

НАУЧНА ПОЛИТИКА
Теодора Георгиева - Иновационната политика на България – в търсене на възможности за промяна
Костадин Костадинов – Предизвикателства за българската политика по наука и иновации

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Атанас Атанасов - Книга за науката в България
Цветан Давидков - Културни ориентири на управлението

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Бойко Рангелов - Археосеизмологията – една нова научна дисциплина за България

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Здравко Димитров - Трета национална изложба „Българска археология 2009”
Диана Димитрова – Китова могила край с. Крушаре, община Сливен

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА
Манаси Николов - Нов показател за оценка инвалидността от рак на млечната жлеза
Димитър Шишков - Първичната здравна помощ във Великобритания

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Надежда Тодорова - Новите тенденции в хармонията на ХХ и ХХI век
Даниел Симеонов – Младият специалист на бъдещето
Хава Джезми - Космосът – мечта и действителност

СТАНОВИЩЕ
Николай Витанов - Неолибералното „ноухау” в българското висше образование

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Борислав Тошев - Човекът и неговите светове

ГОДИШНИНИ
Иван Илиев - Деветдесет години от рождението на академик Евгени Матеев
Нако Стефанов – Професор д.ик.н Константин Габровски на 80 години

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Мишел Жаро - 60-годишна служба в интерес на безопасността и благополучието

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ


КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster