Titul

 

 

 

 

 

 

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 2`2013

 

1150 ГОДИНИ ОТ ВЕЛИКОМОРАВСКАТА МИСИЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Слово на президента г-н Росен Плевнелиев на тържественото откриване
на честванията на 1150-годишнината от създаването на славянската писменост  и Великоморавската мисия на Кирил и Методий
Славия Бърлиева – В началото бе буквата

АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИ И ХХІ ВЕК
Ради Радев - 150 години от рождението на академик Вернадски
Руслан Костов - Академик В. И. Вернадски: от минералогията и биогеохимията до философските прозрения
Тодор Николов – Състоянието на планетата в светлината на идеите на В. И. Вернадски за биосферата и ноосферата

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Милко Йовчев, Димитър Попов, Петьо Гаджанов - Подземният транспорт на СО2  - рисков фактор при реализацията на CCS - технологиите

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
Камен Бояджиев - Българска археология 2012
Цвета Тодорова - Френската следа в световната фотография и българските последователи

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
Боян Вълчев - Правилото за пълния и краткия член e израз на дълбоко филологическо невежество на кодификаторите
Иван Загорчев - Относно рода на чуждиците в българската научна терминология – едно мнение

ЛИЧНОСТИ
Петър Попиванов - 100 години от рождението на акад. Любомир Илиев (1913?2000)

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Пенка Лазарова - Д-р Еми Халваджова и д-р Силвия Бакалова – победителки в Третия национален конкурс „За жените в науката”
Национална награда „Проф. Иван Шопов“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“
Стоян Коев - Предизвикателства пред съвместимостта на две фирмени култури
Стоян Начев - Моето бъдеще на специалист – мечти, планове, реалност

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Световен форум за устойчиво общество
Антоанета Йотова – Политики за реагиране на климатичните промени
Световен ден на метеорологията - 23 март

ГОДИШНИНИ
Виктория Георгиева - 90 години от рождението на професор д.и.н. Васил Аначков

IN MEMORIAM
Професор д-р Александър Монов (10 февруари 1921-18 февруари 2013)
Проф. д-р Тамара Георгиева Хинова (1929 – 2013)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ    
Борис Йовчев - ХХ юбилейна Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2012
Атанас Кирилов, Райна Гиндева - Из живота на Плевенския клон на СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster