Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.19.2005.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 6`2005

 

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Въвеждащо слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на СУБ

Слово на доц. д-р Даниел Вълчев – министър на образованието и науката

Ангел Попов – Наука, образование и иновации като национални приоритети

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2005 г.

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Дамян Дамянов – Експозе по изпълнението на мандатната програма (2001–2005)

Управителен съвет на Съюза на учените в България

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА „УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА”

Изграждане на европейското научно пространство на знанието в служба на растежа

Сближаване на индустрията и научната общност за създаване възможности за кариерата на младите учени

Втора годишна конференция на Европейската мрежа от центрове за мобилност на учените

АКТУАЛНО

Борис Комитов – Слънцето, климатът и техните промени във времето

Бойко Рангелов – Нелинейната наука за природните бедствия – модерно европейско направление

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Раошмон Алам – Анализ на мотивацията на участника в трудовата дейност

Пенка Лазарова – Млади таланти във физиката

Европейски конкурс за млади учени 2005

60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Техническият университет - София празнува своя 60-годишен юбилей

Саздо Иванов – Спомени за Държавната политехника

Тодор Нешков – Състояние и перспективи на обучението по мехатроника

ЛИЧНОСТИ

Лилия Крумова-Цветкова – 125 години от рождението на акад. Стефан Младенов

Венета Коцева – 100 години от рождението на проф. Михаил Венедиков – виден български геодезист

ГОДИШНИНИ

Йорданка Кузманова – 60 години Аграрен университет - Пловдив

Росица Чобанова – Проф. Иван Стойков на 70 години

IN MEMORIAM

Професор Борис Страшимиров (1922-2005)

 

КНИГОПИС

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХV ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2005

 

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster