Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 04.11.2006.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 2`2006

 

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Меморандум на Съюза на учените в България по проблемите на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция

Боян Биолчев, Стефан Стоянов, Ивелин Кулев - Университетът - що е то?

Борислав В. Тошев - Нормативно осигуряване на научните изследвания в българските висши училища

 

НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ

Искра Арсенова – Научно-техническият потенциал на страни от Централна и Източна Европа

Николина Сретенова - Можем ли да задържим интелекта на България в условията на глобализация на пазара на интелектуалния труд

 

ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Ангел Смрикаров – Българският виртуален университет – състояние и перспективи

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Маргарита Симеонова – Речева стратегия на Васил Левски пред съда (1872-1873)

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Марио Стайков – Графичният дизайн в рекламната дейност на съвременната компания

Десислава Вачева - Ученето в чужбина - изтичане, вливане или циркулация на мозъци

 

ЛИЧНОСТИ

Васил Гюзелев - В памет на Марин Дринов - председателя и основателя на Българското книжовно дружество в Браила

Цветана Величкова - Проф. Марин Дринов и Българското книжовно дружество

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Екатерина Бъчварова, Татяна Спасова - ACCENT : Европейска мрежа за висока компетентност по изменение състава на атмосферата

Валентин Др. Владимиров - Международен семинар в рамките на COST дейност 530

Европейски технологичен институт - нов модел за постигане на резултати

 

АКТУАЛНО

Световният ден на метеорологията – 23 март

Джон Атчисън - По-горещо, по-бързо, по-лошо

ГОДИШНИНИ

Виолета Цв. Василева - Проф. Кирил Димов на 90 години

 

IN MEMORIAM

Проф. Иван-Асен Петков - основоположник на българската геофизика, гравиметрия и сеизмика

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster