Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 2, 2015

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Хилмар Валтер: България в Европейския съюз – „кирилизация” на Европа?

 

СВЕТОВНА НАУКА

Анастас Господинов: Oптическата микроскопия в биологията

 

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Дамян Дамянов: Закон за развитие на академичния състав – крайно време за промяна

Борислав В. Тошев: Нови инструменти за персонална и институционална оценка на научната дейност в Европейския съюз

 

НАУКА И ЕТИКА

Елена Петрова: Плагиатството между логореята и съпротивата

Добромир Пресиянов: Проблемът за публичната видимост на плагиатството

Ирена Василева, Мария Чанкова: Плагиатството от интернет

Евгения Русинова: Soft плагиатство

 

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Марина Енчева: Методи за проверка и оценка на знанията в среди за електронно обучение

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Камен Бояджиев: Българска археология 2014

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева: Освободителната война 1877 – 1878 в гравюри

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Пенка Лазарова: Фондация „Еврика” – четвърт век инвестиции в младите таланти на България

 

СТАНОВИЩЕ

Катя Исса: Проблеми в комуникацията на бежанците в България

 

ЛИЧНОСТИ

Христо Цаков: Академик Стоян Брънчев – лесовъд с възрожденски дух, стил и морал

 

АКТУАЛНО

Димитър Желев, Евгения Сарафова: Българският географски портал стана на 1 година

Милко Аспарухов: Отбелязване на Националния празник в Плевен

 

ГОДИШНИНИ

Светозар Маргенов: Академик Кирил Боянов навърши 80 години

Йордан Тодоров: 100 години от рождението на професор Жечка Жечева

Красимира Петкова: Професор дсн Светла Генчева на 80 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster