Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 4, 2015

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Михаил Виденов: Нашето съвременно общество и българският език

 

24 МАЙДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Стефан Воденичаров: Съвместно честване на празника на Светите братя Кирил и Методий от бан и ману

Дамян Дамянов: 24 май – Ден на славянската писменост

Иван Илчев: Слово на Академичното тържество за отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Румяна Дамянова: Слово за празника на Светите братя Кирил и Методий

 

СВЕТОВНА НАУКА

Петър Попиванов: Джон Неш и Луис Ниренберг получиха Абеловата награда за 2015 г.

Илиан Илиев: Космическият телескоп Хъбъл – четвърт век в орбита

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Ивайло Славов: Пети софийски фестивал на науката

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Георги Н. Николов: Хиляда години от управлението на българския цар

Гаврил–Радомир (1014–1015)

Петя Андреева: Богатството на римски и тракийски аристократи, представено в две изложби в Националния археологически музей

Благовеста Иванова: Синтез, опазване и експониране на движимите ценности в базиликата „Св. София“

Васил Николов: Социални измерения на солта през късната праистория на Източните Балкани

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Виктория Дойчева, Йорданка Митова-Минева, Светла Ангелова: Епидемиология на инфекциозните заболявания

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Пенка Лазарова: Годишните награди „Питагор” за съществен принос в областта на науката

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Веселин Брезин, Милко Милев, Мариус Димитров, Красимира Петкова: 90 години висше лесотехническо образование в България

Техническият университет в София – 70 години традиции в трансфера на знания, технологии и иновации

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ

Дамян Дамянов: Експозе по отчета за дейността на СУБ за 2014 г.

Проф. д.ф.н. Боян Йорданов Вълчев – председател на СУБ

Управителен съвет на Съюза на учените в България

Становище на СУБ относно Проектa за Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014–2020 г.

 

ТРУБУНА НА МЛАДИТЕ

Мариета Попова: Седемнадесети национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Георги Петрунов: Изпирането на „мръсни пари“ и неговите ефекти

Петър Георгиев Петров: Моето бъдеще като специалист – мечти, планове и реалност

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Нина Бакърджиева: За произхода на живота

 

IN MEMORIAM

В памет на акад. Никола Попов (8.01.1922 – 23.05.2015)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster