Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.12.2012

Акад. Стефан Борисов Воденичаров

 

1968 г. - завършва Техническия университет в София, специалност “Технология на металите”.

1991 г. - избран за старши научен сътрудник І степен

1989 г. - става “Доктор на техническите науки”

2004 г. - избран за член-кореспондент

2012 г. - академик

 

Месторабота и заемана длъжност:

Директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна към БАН

Ръководител на научна секция “Разрушаване и изпитване на материалите” от 1986 г.

2012 г. - Председател на Българска академия на науките

 

Обществена активност:

  • Главен редактор на сп. “ Journal of Material Science ”
  • Член на редакционния съвет на сп. “Техническа мисъл”
  • Член на редакционния съвет на сп. “ Metallurgy and New Materials Researches ”
  • Член на редакционния съвет на “Streught of Materials”.
  • Представител на България е в Международния съюз по разрушаване
  • Член на Американското дружество по материалознание
  • Член на Американското аеронавтично дружество.
  • Член на Специализиран научен съвет към ВАК.

Научни интереси:

Металознание, изпитване на материали и конструкции, разрушаване на материали, пластично деформиране на метали и сплави.

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster