Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 15.09.2010

Списание "Наука"
СЪДЪРЖАНИЕ  бр. 3`2010

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Михаил Виденов - Непонятната чужда дума и снобизмът

СВЕТОВНА НАУКА
Научен фундамент на Нобеловата награда по физика за 2009 г.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Колю Троев - Полимери  - настояще и бъдеще
Диана Кюркчиева - Проблеми на жените учени и някои предложения за решаването им

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Нина Бакърджиева - Еволюционната биология и нейното значение за медицината

НАУКА И ОБЩЕСТВО
Ивайло Славов - Високосната година на Лаборатория за слава Fame Lab

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Иванка Янкова, Румелина Василева - Библиотеките в информационното общество и управлението на знанието

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Антонина Колева - Хуманитарното образование и изучаването на чужди езици

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Десислава Петрова-Антонова - Подобряване на производителността на релационни бази от данни посредством оптимизиране на SQL заявки
Марио Стайков - Особеностите на дейността на графичния дизайнер от ергономична гледна точка
Тома Спириев - Младият специалист на бъдещето
Никола Каравасилев – Уникален успех на български ученик
Петина Венкова - Размисли за бъдещето

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА
Николай Станулов - Как взимате решения - въпрос на... ум

СТАНОВИЩЕ
Иван Бозуков - Идеята за социална интеграция или новият зов на гетото

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Венелин Енчев - Престижна награда за български учен

ГОДИШНИНИ
Катя Исса - Академик Михаил Виденов на 70 години
Венелин Енчев - Половин век Институт по органична химия – БАН

IN MEMORIAM
Академик Радой Попиванов (1913-2010)
Проф. д-р Петър Христов Бърнев (1935-2010)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster