Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ /бр. 6`2002

 

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на СУБ

Слово на доц. д-р Владимир Атанасов – министър на МОН

Конкурс на СУБ за високи научни постижения`2002

Константин Попов – Високият смисъл на понятието учен

 

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Национална среща за обсъждане на Бюджет `2003 в частта му за наука и висше образование

            Изказвания на участниците в дискусията: проф. д-р Дамян Дамянов, дмн, д-р Анастас Герджиков, доц. д-р Игор Дамянов, Димитър Танев, проф. дтн Иван Чорбаджийски, доц д-р  Златан Димитров, чл.-кор. Ячко Иванов, проф. д-р Владимир Овчаров, дмн, проф. дтн Владимир Дамгов, проф. дфн Никола Съботинов, проф. дфн Огнян Сапарев, проф. дмн Ангел Гълъбов, доц. д-р Лиляна Вълчева, ст.н.с. І ст. д-р Алекси Стойков, проф. дсн Атанас Атанасов, доц. д-р Станимир Карапетков, доц. д-р Нено Павлов, Христо Аначков, доц. д-р Кунчо Игнатов, д.м.,доц. Румен Пранчов

Борислав Тошев  - Проблемът “Изтичане на мозъци” (Brain Drain) и значението му за България

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Ангел Попов – С оптимизъм за високите тихнологии

Стоян Гашаров – Водата – стратегически ресурс

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Атанас Арнаудов – Бруцелозата – причинители и разпространение у нас

Гергана Дончева – Младото поколение на Балканите: исторически тенденции и възможни перспективи

Кирил Величков – Опитът на Ирландия при усвояването на структурните фондове на Европейския съюз

Пенка Лазарова – Поглед към бъдещето на космическите изследвания

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Наум Якимов - В Копенхаген идеята за създаване на Общо европейско научно пространство  намери ново развитие

Людмила Маринова – Екологичен проект по програма на НАТО

 

ГОДИШНИНИ

Таня Иванова – 30 години българско космическо приборостроене

Мария Младенова – Руската държавна библиотека – на 140 години

Наум Петков, Васил Василев - 30 години организация на учените във Враца

 

ЛИЧНОСТИ

Александър Вълчев – Леонардо да Винчи и неговото научно-техническо наследство

 

IN MEMORIAM

Академик Ростислав Каишев

Професор Петър Корнажев

Професор Пенчо Радковски

 

НОВИ ЧУЖДЕСТРАННИ ЧЛЕНОВЕ НА СУБ

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Емилия Пернишка – Юбилейна конференция в Института за български език - БАН

 

НОВИ КНИГИ

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster