Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 20.02.2012

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 1`2012

 

СВЕТОВНА НАУКА
Боян Димитров – Нобеловата награда за медицина/физиология за 2011

ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Константин Щерев, Димитър Димитров, Веселин Пейчев - Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие

НАУКА И ПСЕВДОНАУКА
Светла Е. Теодорова - Торзионно поле – наука и псевдонаука

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА
Пенка Лазарова, Димитър Христов - За началото на физическите науки в България

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Кръстина Панайотова - Нос Скамни- свещена територия за жителите на Аполония - Созополис - Созопол
Диана Димитрова - Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Веселка Радева - Български принос в откритията и наблюденията на астероиди
Сунай Ибрямов - Откриване на астероиди по Международната кампания Pan-STARRS
Деана Тенева - Полярни сияния
Нина Кънева - Младият учен на бъдещето

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Ваня Банабакова, Атанас Панев - Значение на бизнес информационните системи и техния одит за подобряване на стопанската дейност

ГОДИШНИНИ
Стефан Воденичаров – 45 години Институт по металознание, съоръжения и технологиис Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски”
Таня Иванова - 30 години космическа програма „България-1300” 

СТАНОВИЩЕ
Евгени Головински - Новият Закон за развитието на академичния състав и първите впечатления от неговото прилагане

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Галина Иванова - Център за докторанти към Русенския университет „Ангел Кънчев”
Росица Чобанова, Райна Цанева - Възможности и перспективи за иновационно развитие на българската икономика

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Детелин Дачев – Дискусия на тема „Шистов газ”

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster