Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 02.04.2007.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 4`2007 Г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧЕНИЯ

Искра Арсенова - Съюзът на учените в България и формирането на академично гражданското общество

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Слово на акад. Иван Юхновски - председател на БАН по повод 24 май

Приветствено слово на президента Георги Първанов

Тържествено слово на проф. Боян Биолчев - ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”

Янко Маринов - Православна музика: музика божествена, musica divina - музика, увековечена в книга

Емилия Момчилова - Петима велики композитори в прослава на Св. св. Кирил и Методий

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Росица Конова, Валентина Шевчук - Признание за България на международен фестивал на науката в Гренобъл

Нов инструмент за финансиране на научни изследвания и иновации

Ключови показатели 2007 за науката, технологиите и иновациите

Български апаратури за научни изследвания в Космоса

 

ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

Иван Бозуков – Съзнание за инвалидност или „инвалидизирано съзнание”

Диана Апостолова – Психологическо консултиране и социална интеграция на хората с увреждания

 

ЕКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Веселина Илиева, Силвия Коцева - Влияние на промените в озоновия слой

Весела Гочева, Илиана Дачева - Комуникация с обществеността за ефикасни екологични експертизи

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Анна Вълканова - Публична комуникация в полза на развитието

Никола В. Влахов - Безалкохолните напитки

 

КУЛТУРНО БОГАТСТВО

Павлина Илиева - Археологическите богатства на България в изложба „Древните цивилизации. Златото на траките”

Катя Меламед - Непоказвани богатства на Националния археологически музей

 

СТАНОВИЩА

Николай Поппетров - “Сивите зони” в науката: парадокс или неотменно състояние

 

ЛИЧНОСТИ

Иван Ганчев - Проф. Емануил Иванов - живот и дейност

Николай Савов - Малко известни факти за един столичен кмет

 

ГОДИШНИНИ

Екатерина Цекова - Половин век Национален политехнически музей

 

IN MEMORIAM

Професор Георги Минчев (15.06.1930-19.06.2007)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Елена Василева - Тържествено честване на 110 години от рождението на акад. Дончо Костов

Клавдия Йорданова - Международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора

Николина Огненска - Първа балканска конференция “Науката, образованието и изкуството през ХХІ век”

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster