Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 18.05.2009.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 3`2009

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА НАУКАТА 2009

Втори Национален форум за науката

Слово на президента Георги Първанов на заключителното заседание на Националния форум за науката в рамките на инициативата “Български дебати

Ваня Добрева, Кирчо Атанасов - За новите хоризонти

Дамян Дамянов – Заключителен доклад пред Националния форум за науката 2009

Препоръки на Националния форум за науката 2009

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПОЛИТИКА

Лъчезар Аврамов - Съвременни форми на научен и технологичен трансфер

Георги Ангелов - Българската наука в световни бази данни: публикации и цитати

Кирил Боянов, Димитър Тодоров - Информационните и комуникационните технологии като базова инфраструктура за развитие на науката

Светла Бъчварова, Никола Колев - Научно обслужване в аграрната област на регионите в България

Стефан Воденичаров, Ангел Попов - Национален съвет за научни изследвания и иновации –необходимост, устройство и форми на дейност

Венелин Живков - Законодателното решаване на проблемите на науката

Васил Сгурев - Наука и технологии: проблеми и предизвикателства

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОТЕНЦИАЛ

Николай Витанов - Неолибералните войни срещу българската наука

Искра Арсенова - Възпроизводството на човешките ресурси в науката в България (резултати за 2007  г.)

Петър Ст. Кендеров - Чия грижа да са талантите в съвременното общество?

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Франк Бърнет - Наука и комуникативност

Любов Костова - Комуникация на науката – диалог между науката и обществото

Ивайло Славов - Лаборатория за слава Fame Lab 2009

 

СТАНОВИЩА

Марий Дражев - За достоверността на оценките в науката

Веселин Лазаров – За израстването на кадрите в българската наука

Ивелин Кулев - Мнение за присъждането на научните степени и звания по химия

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Маргарита Шахпазова, Пенка Лазарова - Национален конкурс за млади таланти в науката 2009

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Конкурси за държавно финансиране на науката на Фонд „Научни изследвания” за 2009 г.

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster