Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 02.23.2007.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 1`2007

 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Фридрих Шилер - Ода на радостта

Жозе Мануел Барозу - Приветствие по случай приемането на България в Европейския съюз

Българските учени в Европейското изследователско пространство

Перспективи пред науката и учените в България и Румъния

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА

Иван Юхновски - Оценката на науката

Димитър Клисурски - Световната наука в цифри

Костадинка Симеонова - Оценката на академичната наука

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Валери Стефанов - Университетът

Борислав В. Тошев - Подготовка на изследователи в Софийския университет “Климент Охридски” в годините 1930-1943

 

ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Корнелис-Марио Вис - Европейският пазар на труда за учени

Венц e слав Шопов - Влиянието на Европейското научно пространство върху проблема “Изтичане на мозъци” в балканските страни

Николай К. Витанов - Матрицата

Ивайло Димитров - Възгледите на един млад философ за феномена „Изтичане на мозъци”

Лидия Гълъбова - В търсене на решения на феномена „Изтичане на мозъци”

Надя Колчева, Марина Енчева, Фани Колева - Виртуалната мрежа като средство за интеграция на младата българска научна общност в Европа

 

200 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПЕЧАТНА КНИГА

Константин Косев - Национално честване “200 години българска печатна книга”

Врачански митрополит Калиник - Нетленен свети Софрониев летопис

Ани Гергова - “ Неделникът” на Софроний Врачански

 

НОВИ НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

Любен Христов – Културна география: предмет, цели и задачи

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Пенка Лазарова - Откриването на млади таланти - мисията на фондация „Еврика”

Славея Ангелска - Звук и психика

Полина Петкова - Космическа енигма

 

ЛИЧНОСТИ

Емилия Момчилова - Иван Вазов - достоен член на европейската културна общност

Клементина Иванова - В служение на словото (Сто години от рождението на акад. Д. С. Лихачов)

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Румяна Миронова - Телескопът и микроскопът или за човешкия взор навън и навътре

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Награди на Министерството на образованието и науката „За особен принос в науката” за 2006 г.

 

ГОДИШНИНИ

Виолета Мирчева - Старши научен сътрудник д-р Станьо Станев на 70 години

 

СЪСТАВ НА НАУЧНИТЕ КОМИСИИ КЪМ ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster