Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 4/2002

 

ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СЪПОКРОВИТЕЛИ НА ЕВРОПА

Папа Йоан Павел ІІ – Слово, произнесено на срещата с представители на българската интелигенция на 24 май 2002 г. в НДК

Георги Първанов – Из “Слово, произнесено по случай 24 май пред Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Боян Биолчев – Слово, произнесено на 24 май 2002 г. в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски”

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Ангел Попов, Румен Николов – Новите информационни технологии в образованието

Иванка Янкова –Управление на информационните ресурси на университетските библиотеки в прехода им към дигитални

 

ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Борислав Тошев – Наука, политика и морал – примерът на Нобеловите лауреати

Николай К. Витанов - Силата на науката

 

АКТУАЛНО

Боян Димитров – Генното инженерство при растенията – постижения, рискове, законодателство

Бойко Рангелов, Галина Ламикина – Има ли активация на земетресенията в България през новото хилядолетие?

Тончо Тончев – Новата роля на МВФ в глобалната икономика

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Горан В. Попов – За подробностите

Йонка Докова, Иван Киндеков, Росица Токмакова -  За предпоставките, обуславящи възникването на психиатричната школа на проф. Стоян Т. Стоянов

Пенка Лазарова – Опазването на околната среда през погледа на младите

Деница Петкова, Константин Костов – Светът, в който живеем

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ден на Европейската научна фондация (ESF) в БАН

Европейският парламент приема предложенията за Шестата Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ

Василка Тъпкова-Заимова – Френските католическите училища и българската културна политика

Детелин Лучев – Католическата църква в България – съвременни акценти

 

СТАНОВИЩА

Владимир Дамгов - Виждане за общите рамки на политиката в областта на науkата и технологиите и необходимата законодателна инициатива

 

ЛИЧНОСТИ

90 годишнина на професор  Живко Сталев – почетен член на Съюза на учените в България

Георги Милошев – Академик Любомир Кръстанов – изтъкнат физикохимик, метеоролог и геофизик

Димитър Мишев – Академик Кирил Серафимов и космическите изследвания в България

 

ГОДИШНИНИ

Емилия Пернишка – Център на науката за български език

 

ДОКУМЕНТИ

Едно писмо на Вилхелм Конрад Рьонтген

 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Валентин Стоянов - Международна научна конференция "Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство"

Цветанка Борисова – Из дейността на СУ – Русе

 

НОВИ КНИГИ

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster