Titul

 

 

 

 

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
Фондация
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

 

Геолого-географски науки Икономически науки Лесотехнически науки Математика Правни науки Статистика ТЕ Биология Технически науки Физиология

Last updated: 09.20.2005.


СЪДЪРЖАНИЕ БР. 1`2006

 

СВЕТОВНА НАУКА

Роберт Попиц – Международната агенция за атомна енергия и Нобеловата награда за мир за 2005 г.

Никола Балабанов – Интелектуалните ценности на постиженията в ядрената физика

 

КУЛТУРА НА КОМУНИКАЦИЯТА В НАУКАТА

Костадинка Симеонова – Еволюциите на моделите на научната политика и предизвикателствата пред комуникациите в науката

Николай Витанов – Българските учени по пътя на научните системи на Европейския съюз – проблеми и възможности

Лидия Гълъбова – Развитие на младите учени в България

 

МОБИЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИТЕ

Нели Огнянова – Проблеми на мобилността и кариерното развитие на учените

Петър Ст. Кендеров - Концепция за усъвършенстване на нормативната уредба за научните степени и научните звания в България

Препоръка на Европейската комисия относно Европейската харта на изследователите и кодекса за поведение при подбор на изследователи

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ася Григорова – 40 години сътрудничество между БАН и Френския национален център за научни изследвания

Бернар Мьоние – 40-ти рожден ден на Споразумението между БАН и CNRS

 

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

Награди на МОН „За особен принос в науката” – 2005

Наградени научни колективи от Х, ХІ и ХІІ конкурсни сесии и конкурс „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания” към МОН

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Пенка Лазарова - Отличията на фондация „Еврика” – стимул за талантливите млади хора

Николай Ценков – Студентите между правното и фактическото според Закона за висшето образование

Росица Конова, Ваня Ангелска – Севлиевски ученици представиха България на фестивала „Наука на сцената” в Женева

Серафим Николов – Мини Нобелова награда по физика на студент от Техническия университет – София

Стефка Китанова – Български ученици – първенци в олимпиада по биология за 2005 г.

 

ЛИЧНОСТИ

Христо Баларев – 120 години от рождението на проф. д-р Димитър Баларев

Венета Коцева – 100 години от рождението проф. Васил Пеевски

 

ГОДИШНИНИ

Маргарита Симеонова – Чл.-кор. Емилия Пернишка - юбиляр

Снежана Николова – Научноинформационният център „Българска енциклопедия” при БАН на 50 години

Веселина Гаджева – Тракийският университет в процеса към евроинтеграция

Жени Стайкова – 55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Людмила Маринова – Национална конференция по здравеопазването

Връзката университетски изследвания – предприемачество

Ангел Попов – Проблеми на научноизследователската и иновационната дейност в държавните университети на Р. България

Минчо Минчев – Националната борса за интелектуални продукти при СУБ – връзка между науката и бизнеса

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] [ Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster