Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.30.2005.

                                            СЪДЪРЖАНИЕ 3`2005

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
Димитрис Куркулас - Пътят на България към Европейския съюз: предизвикателствата на присъединяването
Приветствие от г-жа Меглена Кунева, министър по европейските въпроси, на обществената дискусия „Международно научно сътрудничество”

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Морален кодекс на Съюза на учените в България
Ангел Попов, Васил Калканджиев – Университет – иновации – предприемчивост
Георг Шютте – Наука и изследвания в Германия
Ивелин Кулев, Стефан Стоянов – За оценката на качеството и професионализма на университетските преподаватели в природните науки
Методи Теохаров, Детелин Дачев – Актуални въпроси на науката и образованието в България

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ
Алекси Апостолов – Попъровото схващане за целта на науката
Иван Бозуков – Затворените светове на отвореното общество
Йоаникий Неделчев - Божествен богослов за науката

ЖИВОТЪТ НА ПЛАНЕТАТА
Васил Големански – Български биолози на Антарктида: десегодишна равносметка

ИСТОРИЯ
Георги Бакалов – Към въпроса за възникването на българската държавност

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
Найден Найденов, Гюнтер Хох – Програма за модернизация на Пети и Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” – новаторски решения на проектни проблеми
Милко Йовчев – Хоризонталните парогенератори – слабото звено на ядрените електроцентрали

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Роашон Алам, Анюта Николова, Светослава Ванкова – Преструктурирането на големите компании – фактор за растеж и стабилност
Ралица Мирчева – Ръчно правената хартия
Марио Тодоров – Йонизиращите лъчения в нашето ежедневие
Веселка Радева – Националните програми по физика и астрономия – обучение чрез Интернет

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ГД „Съвместни изследователски центрове” на Европейската комисия – нови възможности за българските учени
Приоритетите на Европейската комисия за научните изследвания за периода 2007-2013
Инициатива на Европейската комисия „Учените в Европа”
Универсален достъп до публикациите за Европейския съюз

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Български физик, награден от Руското течнокристално общество

ЛИЧНОСТИ
Димитър Колев – Живот и научно дело на проф. д-р Асен Златаров
Илия П. Пеев – Памет за проф. дтн инж. Николай Димитров Пантев

ГОДИШНИНИ
Александър Александров – Академик Чудомир Големинов - юбиляр
Иван Желев – 75-годишен юбилей на проф. дин Георги Димитров

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster