Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 10.25.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ 5`2005

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА

Ивелин Кулев, Стефан Стоянов – Система от показатели за атестиране на университетските преподаватели в природните науки

Васил Проданов – Обществените науки в България – преодоляване на парадоксите и изграждане на силни общности

Росица Чобанова - Бизнесът и знанието през ХХ век

Румен Георгиев - В ъзможностите на интердисциплинарния подход в мениджмънта

СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Владимир Хаджимитов, Вера Хаджимитова – Физиката и физиците – основа и двигател за развитието на съвременните комуникационни технологии

Елена Койчева – Модерните библиографски продукти на “ THOMSON ISI ”

АКТУАЛНО

Димитър Нанкинов – Птици – преносители на опасни вируси

Борис Комитов – Слънцето, климатът и техните промени във времето

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ”УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА”

Елисавета Гурова – За учените в Европа и в България

Харта на европейските учени

Кодекс за поведение на наемане на европейските учени

Изграждане на европейското научно пространство на знанието в служба на растежа

Сближаване на индустрията и научната общност за създаване възможности за кариерата на младите учени

НАУКА И ИКОНОМИКА

Георги Минчев – Знанието - основен икономически ресурс на ХХІ век

Валентина Стоянова – Модели на социалния капитализъм

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Горан Попов – За догматизма

Раошон Алам, Анюта Николова, Светослава Ванкова – Анализ на мотивацията на участника в трудовата дейност

Маргарита Шахпазова – Национален конкурс „Млади таланти 2005”

Първи регионален конкурс за млади таланти в областта на природните науки

Христо Колев, Мария Николова – Горивен елемент, основан на процеси в живите организми

Десислава Делибалтова – Национален конкурс за младежка научна разработка „Земята – позната и непозната”

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 40 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ГОДИШНИНИ

Дамян Дамянов – Академик Кирил Боянов навърши 70 години

Любен Десев, Тонко Тонков – Стефан Банов- талантлив педагог и стенограф

Росица Чобанова – Проф. дин Александър Димитров на 70 години

Стефка Китанова – Академизъм на моравата

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster